Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 4-6

Skapad 2019-08-19 10:32 i Hammars grundsärskola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Slöjd åk 4-6

Innehåll

Undervisningen
Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att träna och praktisera:

Ritningslära/skissning: Att framställa en användbar skiss. Framställa en utvecklad ritning.

Materiallära: Att välja rätt material du kan använda/bör använda för att göra ditt slöjdföremål.

Mätteknik: Vilka mätenheter och mätinstrument du kan använda. Använda dem i praktiken.

Redskap/verktygslära: Att välja vilket verktyg, maskin och redskap du kan använda/ bör använda för att göra ditt slöjdföremål.

Ytbehandling: Vilka färger och andra ytbehandlingar du kan använda för att göra ditt arbete personligt, dekorativt och hållbart.

Tekniker: Träna på och lära nya tekniker och repeterar tidigare använda tekniker som blir aktuella för att genomföra ditt arbete.

Förstå och följa en arbetsbeskrivning: Att kunna förstå en muntlig och skriftlig instruktion och på ett självständigt sätt kunna arbeta med och slutföra ett arbete/projekt.

Utvärdering av slöjdprocessen: Träna på och lära mer om hur du kan beskriva slöjdprocessen. Använda begrepp och ord som är relevanta.  

Motivera dina val: Diskutera med lärare och kamrater om vad som blivit bra, vad som behöver ändras och hur ditt arbete kan förbättras.  Fundera, reflektera, analysera och skriva ned din utvärdering och få respons.            

 


 
   
Detta kommer att bedömas:

Din förmåga att planera ditt arbete och framställa en funktionell ritning som du kan utgå från i ditt arbete. Omsätta en muntlig och/eller skriftlig instruktion i självständigt arbete. Din förmåga att välja rätt material utifrån den uppgift du arbetar med. Din förmåga att välja och använda de verktyg, redskap och tekniker du behöver i ditt arbete. Din förmåga att välja en hållbar och för ditt arbete dekorativ ytbehandling. Din förmåga att beskriva slöjdprocessen, utvärdera ditt färdiga arbete och motivera dina val.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd åk 6

Rubrik 1

 • Sl  E 6   Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  C 6   Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: