Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal åk 6

Skapad 2019-08-19 10:33 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 6 Matematik
Varför behöver du kunna räkna med tal i decimalform? Det behöver du kunna för att det bl.a förekommer i din vardag när du ska mäta, väga, ta tid och handla matvaror. Du ska förstå talens värde i positionssystemet.

Innehåll

 

Tidsperiod:

 • Vecka 34 - 37

Vad ska jag lära mig? 

 • förstå vad som menas med ett decimaltal
 • storleksordna decimaltal
 • multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • räkna med överslagsräkning
 • de fyra räknesätten med tal i decimalform
 • lösa problemuppgifter
 • begrepp: heltal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal, decimaltecken

 

Hur kan jag arbeta för att komma dit? 

Du kommer att få:

 • göra muntliga förklaringar till uppgifter
 • göra skriftliga beräkningar
 • delta i matematiska diskussioner och samtal
 • formulera och lösa problem
 • visa dina kunskaper på diagnoser och prov

Hur ska jag visa det?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:

 • gör muntliga förklaringar till uppgifter
 • gör skriftliga beräkningar 
 • deltar i matematiska diskussioner och samtal
 • kan formulera och lösa problem
 • visar dina kunskaper på diagnoser och prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Decimaltal, åk 6

F
E
C
A
Matematiska begrepp
Förstår och använder de begrepp inom området decimaltal.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag kan endast något begrepp.
Jag kan flertalet begrepp och använder dessa.
Jag kan nästan alla begrepp och kan förklara och använda begreppen.
Jag kan alla begrepp och kan förklara och använda begreppen.
Storleksordna decimaltal
Kan skriva och storleksordna tal i decimalform med tiondelar/hundradelar/ tusendelar.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag är osäker och kan ibland storleksordna tal i decimalform.
Jag kan storleksordna tal i decimalform men är osäker när det är tal med hundradelar och tusendelar.
Jag kan storleksordna tal i decimalform men ibland blir det inte rätt när det är tal med hundradelar/tusendelar.
Jag kan alltid storleksordna tal i decimalform.
De fyra räknesätten med tal i decimalform
Kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera med tal i decimalform.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag kan addera och subtrahera med tal i decimalform men är osäker på multiplikation och division.
Jag kan addera, subtrahera och multiplicera med tal i decimalform men är osäker på division. Ibland räknar jag inte helt rätt.
Jag kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera med tal i decimalform. Jag räknar oftast rätt.
Jag kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera med tal i decimalform. Jag räknar alltid rätt.
Problemlösning
Jag kan lösa problem och har strategier för hur jag ska lösa problemet.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag har svårt att lösa problem.
Jag kan lösa de enklare problemen och har till viss del strategier för hur jag ska lösa problemet.
Jag kan lösa de flesta problemen men ibland är det svårt. Jag har strategier för hur jag ska lösa problemen.
Jag kan lösa problemen och jag har strategier för hur jag ska lösa problemen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: