Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering BKS VT20

Skapad 2019-08-19 10:37 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola F – 9 Modersmål
SO ämne i tvåspråkig perspektiv

Innehåll

Arbetsområde

Tala, läsa, lyssna, samtala, presentera , argumentera, skriva och återberätta. I den här planeringen ska vi arbeta med olika typer av texter från Historia, Geografi, Religion och traditioner från länder där modersmål talas. Vi ska arbeta med samma tema i alla årskurser, beroende på deras ålder och kunskapsnivå.

Konkretiserade mål för eleven

Du ska utveckla din förmåga att läsa olika typer av texter och jobba med läsförståelse.

Du ska utveckla din förmåga att skriva på ditt modersmål.

Du ska utveckla din förmåga att använda ämnesrelaterade ord och begrepp när du skriver.

Du ska utveckla din förmåga att ställa frågor och framföra dina egna åsikter.

Du ska utveckla din förmåga att beskriva och resonera om kunskapsområden som har anknytning till din modersmål.

Du ska utveckla din förmåga att använda vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp när du skriver.

Du ska utveckla din förmåga att förmåga att strukturera innehållet i dina texter.

Du ska utveckla din förmåga att berätta muntligt.

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning 

I undervisningen kommer vi att... 

-Introducera olika begrepp inom ämnesspråket

-Hjälpa att förstå hur ord och begrepp hör ihop

-Använda elevanpassade texter för att träna lässtrategier, läsförståelse, skriva sammanfattning och egen text

Arbetsmetoder 

-EPA system

-RT modellen för skönlitterära och faktatexter

-Vi ska använda olika medier i undervisningen

 

Du är godkänd när du kan visa...

-att du utvecklar alla fyra språkliga förmågor

-att du använder ämnesrelaterade ord och begrepp i tal och skrift

-att du samtalar, reflekterar och analyserar textens innehåll

-att du kan sammanfatta texternas innehåll både muntligt och skriftligt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: