Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familj, vänner, skola

Skapad 2019-08-19 10:41 i Stadsskogenskolan Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 6 Samhällskunskap
Du kommer att få läsa om familjen, skola, vänner mobbning och rätten att få vara sig själv.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi läsa om familjen, kompisar, skola, vänner, mobbning och rätten att få vara sig själv. Du kommer att få läsa om hur olika familjer kan se ut, hur barn kan få hjälp om familjen har problem, hur vi kan dela på arbetsuppgifterna hemma och hur vi kan visa att alla är lika mycket värda. Vi kommer också läsa om varför man går i skolan, vem som bestämmer i skolan och var man kan få hjälp om man får problem i skolan. Till sist kommer vi läsa om mobbning och vad man kan göra för att motverka mobbning.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- ge flera exempel på hur en familj kan se ut, 

- diskutera könsroller och jämställdhet, 

- beskriva hur man ska gå till väga och få hjälp om man har problem i familjen,

- berätta om vem som bestämmer i skolan, 

- berätta hur man ska gå till väga om man inte mår bra i skolan, 

- beskriva vilket stöd man kan få från skolan om man behöver. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- beskriva hur sociala samhällsstrukturer ser ut och fungerar, 

- uttrycka och argumenterar för din åsikt i diskussioner som rör jämställdhet, könsroller och sexualitet, 

- hur väl du använder dig av begrepp, 

- beskriva hur skola och andra samhällsstrukturer samarbetar. 

Undervisning:

Vi kommer att läsa i samhällskunskapsboken, titta på film, diskutera olika frågor. Du kommer att få visa din kunskap genom att reflektera och diskutera både skriftligt och muntligt.

Uppgifter

 • Familj, skola, vänner och rättan att få vara sig själv

 • Fmilj, skola, vänner och rätten att få vara sig själv.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: