Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

STRANDSTOL eller PALL åk 6

Skapad 2019-08-19 11:00 i Askebyskolan Stockholm Grundskolor
En planering som eleven där eleven får veta vad uppgiften innebär och hur elevens arbetsinsatser bedöms.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
En sittmöbel att ha med sig i alla väder - på alla platser. Du ska tillverka en personlig strandstol eller pall med eget uttryck - en symbol som berättar vem du är eller vad du gillar.

Innehåll

Konkreta mål för eleven: 

 • tillverka en strandstol eller pall i furu (träslöjd) och bomullsväv (textilslöjd) efter en egen idé.  

 • bearbeta materialet så det funkar  

 • formge och färgsätta efter egen idé 

 • ger- såga 

 • precision - borra 

 • blanda egna färgnyanser 

 • skruva – välja lämplig skruv 

 • spika möbelspik 

 • välja en symbol/dekoration som uttrycker något personligt 

 • lära dig att sy en applikation på symaskin  

 • eller skapa en annan dekoration (textiltryck, broderi, annat) 

 • planera, dokumentera, och värdera din arbetsprocess (skriftligt) 

 • redovisa för en symbol (muntligt) 

 • känna till vilka material du använt och varför du har valt just dessa material 

 

Arbetssätt 

 • Arbeta självständigt och enskilt efter ritningar och olika sorters arbetsbeskrivningar.  

 • Se en powerpointpresentation om symboler och lära dig olika symbolers betydelse.  

 • Diskutera olika symboler som vi möter i vår vardag, både gamla symboler och modernare.  

 • Muntliga instruktioner  

 • Korta instruktionsfilmer 

 

 

 

Detta kommer att bedömas i uppgiften 

 • Hur du formgett och framställt din stol/pall + applikation/dekoration. 

 • Hur du framfört och redovisat för din symbol/motiv/dekoration muntligt. 

 • Hur du har hanterat material, verktyg och redskap på ett miljösmart och säkert sätt. 

 • Hur du har följt givna instruktioner – skriftligt och muntligt.  

 • Hur du löst problem i ditt pågående arbete. 

 • Hur självständigt du har arbetat. 

 • Vilken svårighetsnivå ditt arbete har. 

 • Hur noggrant du har arbetat. 

 • Hur du har beskrivit ditt slöjdföremål, värderat resultatet och kvaliteten (utvärdering – se nedan)  

 

 

Utvärdering   STOL /PALL 

Svara på frågorna – skriv i ditt slöjdhäfte eller berätta för din lärare 

 1. Hur fick du din idé /inspiration till färgen och symbolen i din stol? Varför du valde just den här symbolen?  Och hur tänkte du när du valde färgerna?  

 

 1. Vilket material sydde du i och varför du valde du det materialet?  

 

 1. Vilka tidigare kunskaper hade du användning av? 

 

 1. Vilka nya kunskaper fick du? 

 

 1. Vilka verktyg/redskap har du använt? 

 

 1. Vilka delar i ditt arbete är du nöjd med?  

 

 1. Vad kunde du ha gjort annorlunda?  

 

 1. Har du lärt dig något nytt inom detta arbetsområde?  

 

 1. När du tittar på din färdiga strandstol – vad får den dig att tänka på då?  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Uppgifter

 • begreppslista Trä och metallslöjd

 • begrepp Textilslöjd

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: