Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Furubacken 2019/2020

Skapad 2019-08-19 11:12 i Ullareds förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor juni 2019.
Förskola
Hur kan vi ge barnen möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor inom sortering, kategorisering och matematiska begrepp.

Innehåll

Uppstart projektplanering

 Av våra erfarenheter från förra året vet vi att vi behöver bli bättre på att beskriva nuläge av barnens kunnande i början av processen för att kunna se barnens progression. Med bättre struktur och organisation vill vi bli bättre på att reflektera och analysera verksamheten tillsammans med barnen och ta tillvara barnens egna tankar om deras progression. 

Efter förra årets utvärdering reflekterade vi över vad vi skriver och hur vi skriver. Vi kan förbättra att hålla vi den röda tråden från mål och syfte till dokumentation och utvärdering samt fundera över om vi använder vi ett relevant språkbruk och tydliga formuleringar.

Formulering av syfte

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor inom sortering, kategorisering och matematiska begrepp. Vi har haft lite fokus på matematik under det senaste läsåret. Detta är ett ämne som vi inte dokumenterat speciellt mycket kring de senaste åren, så därför vill vi fokusera mer kring matematik det kommande året. Treårs-gruppen kommer att starta med boken ”Petter och hans fyra getter” där det finns mycket matematiska begrepp att upptäcka och utforska tillsammans med barnen. 1-2årsgruppen kommer att börja med sortering av kända föremål i den dagliga verksamheten.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vi kommer att inkludera föräldrarna via dokumentation i hallen och via unikum.

Där vi ser möjlighet kommer vi att ta hjälp av föräldrarna för att översätta matematiska begrepp till barnens modersmål.

Någon karaktär från boken vi utgår ifrån kommer följa med barnen hem för att utveckla samverkan med hemmet.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Lärmiljön kommer att anpassas för att ge barnen utmaningar i matematiska begrepp vid olika tillfällen under dagen. Materialet är tillgängligt för barnen och i vårt förhållningssätt fokuserar vi på matematiska begrepp.

Arbetssätt, organisation och struktur

Vi kommer att jobba  i två olika grupper för att kunna utgå från barnens olika matematiska förutsättningar samt att vi tror att vi kommer att se deras progression tydligare i mindre grupper. 
 
I gruppen 1-2 år kommer vi att jobba i leken med matematiska begrepp och utmana dem vidare.
 
I den andra gruppen som består av 3 åringar kommer vi att ha samling varje dag för att presentera matematiska begrepp som vi utmanar dem vidare med i den dagliga verksamheten.

 

Kompetensutveckling

Vi kan se ett behov av fortbildning av matematik för de yngsta. Det kan vara både läsa litteratur eller se en föreläsning på youtube. 

Vi behöver bli bättre på de estetiska lärprocesserna kopplat till projektet, tillsammans med vår ateljerista Maja kommer vi att försöka utveckla det vidare.  

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Under barnens undersökningsmetod har vi sett att barnen visar intresse för begreppen stor-liten, lång-kort, tung-lätt. Barnen visar också ett visst intresse för antal och ramsräkning.

Formulera mål

Målområden att förbättra:


-utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

För oss betyder det att vi ska ge barnen erfarenheter av begreppen stor-liten, lång-kort, tung-lätt och förstå skillnaden mellan dessa.

 

-utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

För oss betyder det att barnen ska få testa olika teknikern i ateljén.

 

Utgå från kvalitetsindikatorerna när vi planerar verksamheten. Lyfta de målområden som beskrivs där.

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Våren 2020 Med utgångspunkt i barnens intresse och lärande väljer vi att fokusera på konstruktion samt antalsbegrepp.

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: