Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2019-08-19 11:27 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Du ska lära dig om hur det var att leva under sten-, järn- och bronsåldern. Du ska även få en inblick i människors levnadsvillkor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • förmågan att skriva faktatexter
 • kunskap om typiska ord - begrepp
 • förmåga att tala inför en grupp
 • förmåga att göra jämförelser mellan de olika tisdepokerna
 • förmåga att reflektera över hur människornas levnadsvillkor förändrats.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas
 - din förmåga att skriva faktatexter.
- din förmåga att söka information från olika källor som du fått tillgång till.
- din kunskap om olika tidsbegrepp såsom sten-, brons-, och järnålder.
- din förmåga att beskriva och jämföra människors levnadsvillkor under de olika tidsperioderna med hur vi lever idag.

- din förmåga att använda för området aktuella ord- och begrepp


Hur ska det bedömas
Genom att läsa dina texter. Genom att lyssna på dig när du redovisar, diskuterar och arbetar enskilt och tillsammans med andra.

Undervisning och arbetsformer

 • se på filmer
 • lyssna till berättelser
 • läsa och skriva texter
 • arbeta enskilt och tillsammans med andra
 • söka fakta från olika källor
 • redovisa muntligt

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: