Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4 Strömsskolan

Skapad 2019-08-19 11:37 i Strömsskolan Lilla Edet
Engelska i år 4
Grundskola 4 Engelska
Språket är vårt största redskap för att tänka, kommunicera och lära. Språkliga kunskaper i engelska ökar individens möjligheter i sociala, kulturella och internationella sammanhang.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i engelska språket samt skapar tilltro till sin egen förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. 

Centralt innehåll

Konkretisering av målen

Du ska kunna 

-förstå och följa enkla instruktioner i enkel talad engelska

-förstå och följa enkla instruktioner i enkla texter

-uttrycka  och använda en metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar eller läser

-uttrycka dig bra när du talar till andra och med andra

-uttrycka dig bra när du skriver texter och meddelanden eller brev till andra

-göra enkla förbättringar av dina samtal, redovisningar och texter

-välja och anpassa språket för att lättare bli förstådd när du skriver, läser och pratar till andra

-berätta och skriva om hur man lever i länder där man pratar engelska

 

Arbetssätt

För att nå målen kommer vi att arbeta med:

 • glosinlärning
 • läsa och översätta texter
 • läsförståelseövningar i workbook
 • hörförståelseövningar i workbook
 • grammatikövningar i workbook
 • övningar med vanligt förekommande fraser
 • sånger
 • lekar t ex "Simon says"
 • filmer med engelskt tal och engelsk text
 • muntliga talövningar parvis, gruppvis
 • muntliga framställningar t ex att berätta om dig själv för klassen
 • läxförhör och repetitionsprov
 • temaarbete kring något engelskspråkigt land eller stad
 • skriva faktatexter om djur

Bedömning

 Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo
 • förstå enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
 • visa din förståelse genom att beskriva innehållet i det du hört eller läst
 • följa muntliga och skriftliga instruktioner
 • formulera dig i muntliga och skriftliga framställningar

Elevens förmågor och kunskaper kommer att bedömas löpande under arbetsområdets/arbetsprocessens  gång samt utifrån resultat efter genomförda delmoment i arbetet som t.ex redovisningar såväl muntligt som skriftligt, högläsning, diagnos, prov, läxor och muntliga och skriftliga resonemang m.m. Bedömning sker genom att: 

 • observera hur väl du klarar hörförståelseövningar
 • observera hur väl du kan svara på frågor utifrån texter som du läst
 • observera hur väl du kan återge innehållet i en text eller i det du hört
 • obervera hur väl du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner
 • observera hur väl du kan prata engelska
 • observera hur väl du kan skriva engelska texter

Uppgifter

 • Glosor och text v. 34- 50

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: