Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering år 7 BILD ht 19

Skapad 2019-08-19 11:46 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola F Bild
Terminsplanering i bild år 7, ht 19

Innehåll

 

Terminsplanering år 7 BILD

 

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

 

Under höstterminen i bild kommer vi att arbeta med de tre huvudområden som finns i bilden: bildframställning, redskap för bildframställning och bildanalys.  

 

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

  •  kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

 

Länk till kursplanen i bild: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRBIL01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor3

 

År 7

Intro, mapp

Mapp, teckning

Berättande bild – Framtidsbild

Berättande bild – framtidsbild - akvarell

Bokstavsbild - bildframställning

Bokstavsbild - bildframställning

Graffiti

Graffiti

Graffiti

Bildanalys

Bruk av bilder

Serier

serier

serier

serier

bildanalys

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: