Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8A v 34-41 välfärd och arbete

Skapad 2019-08-19 12:25 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 8 Samhällskunskap
Allt i samhället berör oss invånare oavsett rik eller fattig och oavsett ålder. Vilken service ska vi förvänta oss, vad tycker vi om skattetrycket, frågor som vi inte kan besvara men vi kan definitivt ha åsikter kring dem.

Innehåll

Skatter (fokus på punkt skatter)

Skillnader på välfärd (Sverige jämförelse med USA)

När du är arbetslös 

Hur fungerar pension 

Fackförbunden kostnad eller trygghet?

Uppgifter

  • Daniels planering och Powerpoints

Matriser

Sh
Samhällskunskap

På väg mot målen
E-nivå
C-Nivå
A-nivå
Påverka & påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: