Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 2 - Kursplanering

Skapad 2019-08-19 12:59 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Biologi
Denna kursplanering är skapad till kursen Biologi 2 på Staffangymnasiet i Söderhamn. Planeringen beskriver kursens olika huvudmoment.

Innehåll

Biologi 2, 100 poäng (Kurskod: BIOBIO02)

"Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor. Biologins sammanhang är ofta komplexa och studeras på olika nivåer, från den enskilda molekylen till globala ekosystem" (Skolverkets beskrivning av biologiämnet)

Kursen Biologi 2 handlar mycket om hur människokroppen fungerar. Om olika organsystems uppbyggnad och funktion. Vi kommer även att fördjupa oss i kunskaper om cellen, dess delar och funktion. Kunskaper om hur cellen får energi och hur ämnen transporteras ut och in i cellen behövs för att på djupet förstå hur människokroppen fungerar. Kursen startar dock med en utflykt i svamparnas och växternas fascinerande liv.

Kursens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav

Skolverkets hemsida kan du läsa om varför du läser biologi (kursens syfte), vad kursen skall innehålla (centralt innehåll) samt vilka kunskapskrav som gäller för de olika betygsstegen. För att på rätt sätt förstå betygsättningen är det viktigt att läsa igenom alla delar i beskrivningen, syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Kunskapskraven beskriver i vilken utsträckning du förväntas ta till dig biologikursens syfte och innehåll. Därför måste syfte, innehåll och kunskapskrav läsas i sitt sammanhang.

Kursens utformning på Staffangymnasiet

Kursens olika moment finns bifogade som uppgifter till denna planering. Uppgifterna kan vara prov efter olika delmoment, viktiga laborationsrapporter mm. Valet av moment har gjorts för att på bästa sätt täcka in kursens centrala innehåll och syfte.

Undervisningsresurser

Lärobok - Iris Biologi 2 - Anders Henriksson

Undervisningsteamet BIOBIO02_SG (Kräver inloggning)

Klassanteckningsbok (Kräver inloggning)

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Växters och svampars livscykel

  • Biokemi och Cellen

  • Andningsorgan och matspjälkning

  • Blod, blodomlopp, och njurar

  • Immunologi

  • Nervsystemet och sinnesorgan

  • Sex och samlevnad

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: