Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska 7

Skapad 2019-08-19 13:00 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Terminsplanering

Innehåll

 

Terminsplanering HT 2019

 

 

 

 

Lundi

Mercredi

Jeudi

34

Introduction

Introduction

Introduction

35

Salut, Ça va? sid. 10-11

Salut, Ça va? sid.10-11

 

Salut, Ça va? sid.10-11

Läxa: Glosor

36

Tu t’appelles comment? sid. 14-15

Tu t’appelles comment? sid. 14-15

 

Tu t’appelles comment? sid. 14-15

Läxa: Glosor

37

Elle s’appelle Céline? sid. 18-19

Elle s’appelle Céline? sid. 18-19

 

Elle s’appelle Céline? sid. 18-19

Läxa: Glosor

38

 

Förberedelse inför prov

Test

Test

39

 

Toujours en retard sid. 28-29

Toujours en retard sid. 28-29

 

Toujours en retard sid. 28-29

Läxa: Glosor samt verbet ’Etre- att vara’ sid. 34

 

40

 

Je suis en retard sid. 32-33

Je suis en retard sid. 32-33

 

Je suis en retard sid. 32-33

Läxa: Glosor

41

 

Excusez-moi sid. 36-37

Excusez-moi sid. 36-37

 

Excusez-moi sid. 36-37

Läxa: Glosor samt verbet ’Avoir- att ha’ sid. 38

42

 

Förberedelse inför prov

Test

Test

43

 

Förberedelse inför dialog

Redovisning av dialog

Redovisning av dialog

44

 

Les vacances

Les vacances

Les vacances

45

 

Au voleur sid. 48-49

Au voleur sid. 48-49

 

Au voleur sid. 48-49

Läxa: Glosor

 

46

 

Le pantalon disparu sid. 48-49

Le pantalon disparu sid. 48-49

 

Le pantalon disparu sid. 48-49

Läxa: Glosor

47

 

C’est bientôt Noël sid. 53

C’est bientôt Noël sid. 53

C’est bientôt Noël sid. 53

48

 

La carte d’identité sid. 54-55

La carte d’identité sid. 54-55

 

La carte d’identité sid. 54-55

Läxa: Glosor

49

 

La fête chez Maxime sid. 58-59

La fête chez Maxime sid. 58-59

 

La fête chez Maxime sid. 58-59

Läxa: Glosor samt verbet ’Aimer- att gilla’ sid. 62

50

 

Le jean de Chloé sid. 60-61

La fête chez Maxime sid. 58-59

 

La fête chez Maxime sid. 58-59

Läxa: Glosor samt verbet ’Aimer- att gilla’ sid. 62

51

 

Le Noël

Le Noël

 

 

 

 

 

 

Matriser

M2
Moderna språk åk 6-9 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SKRIVA
* formulera sig och kommunicera i skrift * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang * använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Du formulerar dig enkelt, begripligt med fraser och meningar inom ämnen som du känner till.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande inom ämnen som du känner till.
Du formulerar dig enkelt, tydligt och sammanhängande inom ämnen som du känner till.
TALA OCH MUNTLIG FRAMSTÄLLNING
* formulera sig och kommunicera i tal * använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt, och sammanhängande.
TALA OCH SAMTALA
* formulera sig och kommunicera i tal * använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du kan föra ett enkelt samtal.
Du medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ och visa att du har förstått.
Du medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ, visa att du har förstått samt ställa följdfrågor
LÄSA OCH FÖRSTÅ
* förstå och tolka innehållet olika slags texter * använda språkliga strategier för att förstå
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
* förstå och tolka innehållet i talat språk * använda språkliga strategier för att förstå
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
KÄNNEDOM OM SPRÅKOMRÅDEN
* reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används
Du visar att du känner till något om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används. Du gör enstaka jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar att du känner till en del om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används. Du gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar att du känner till en del vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används. Du gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: