Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion i förskolan

Skapad 2019-08-19 13:09 i Högbergets förskola Ludvika
Introduktion i förskolan
Förskola
Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Det är viktigt att alla som ingår i arbetslaget har förmåga att förstå och samspela med barnen och att skapa tillitsfulla relationer med hemmen, så att förskoletiden blir positiv för barnen (Lpfö18, s. )

Innehåll

 

Var är vi?

Arbetslaget ska skapa goda förutsättningar för att ge barn och vårdnadshavare en god introduktion i förskolan där introduktionssamtal  är betydelsefullt. I samtalet får arbetslaget kunskap om barnets behov, intresse och erfarenheter även vårdnadshavarna får information om utbildningen i förskolan. En genomtänkt och trygg introduktion är viktig för att ge både barn och vårdnashavare en bra start in i den nya värld som förskolan innebär.

 

 

Vart ska vi?

 • Barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga med miljö, personal och barn i förskolan

 • Barnen ska känna att det är roligt att komma till förskolan

 • Skapa en trygg och öppen relation med vårdnadshavarna

 • Väcka nyfikenhet och intresse för förskolan

 • Delge information om förskolans arbets- och förhållningssätt. Även ett tillfälle för vårdnadshavaren att ställa frågor

 • Få övriga barn att vara delaktiga i introduktionen för att känna samhörighet

 • Att de lär sig våra gemensamt bestämda regler och rutiner och känner sig trygga i dom

 • Skapa en trygg barngrupp där alla känner en samhörighet

 • Skapa en trygg och inbjudande miljö så barnen kan känna sig delaktiga, självständiga och utveckla sina förmågor

 

 


Hur gör vi?

 

 • Skapar en lugn och harmonisk introduktion med en ansvarig personal för att barnet ska skapa sig en trygg anknytning, men arbetar för att barnet skall vara trygg med förskolans miljö, personal och barn

 • Bra bemötande och varmt välkomnande där vi lyssnar in barn och vårdnadshavare

 •  Skapar en inspirerande miljö med förskolans utbud av material och aktiviteter som kan locka in barnet i undervisningen utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet

 • Delar upp barnen men har även gemensamma aktiviteter så att alla får möjlighet att känna sig delaktiga i de nya barnens introduktion

 • Vi är lyhörda för vårdnadshavarens behov, genom att bemöta, lyssna och återkoppla

 • Vi skapar samhörighet genom roliga aktiviteter under hela dagen, både under leken och i rutinsituationerna. Lek som sker i samma miljö, om och om igen ger möjlighet till lärande, därför håller vi oss oftast på gården eller inne på avdelningen

 • Närvarande och nyfiken personal som uppmuntrar och stöttar varje enskilt barn

 • Vi är nyfikna på varandra och lär oss om våra olika kulturer. Detta gör vi genom samtal med barn och vårdnadshavare

 • För att undersöka hur introduktionen har upplevts av vårdnadshavare och barn skall ett uppföljningssamtal erbjudas efter färdig introduktion
 

Hur blev det?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: