Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum VT-19 Åk 7

Skapad 2019-08-19 13:27 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Fysik
Universum är ofattbart stor och innehåller många fascinerande saker. Vi människor har alltid varit intresserade av universum. Men det är först på senare årtionden vi verkligen kunnat börja utforska och lära oss om universum. Vi kan utforska universum tack vare olika sorters rymdfarkoster och satelliter. Det var inte länge sedan vi människor trodde att vårt solsystem var ganska unikt. Det vill säga att det inte fanns så många stjärnor som hade planeter runt omkring sig. Idag vet vi det inte alls är ovanligt. Vi vet att det finns många stjärnor som har planeter kring sig. Planeter som inte ingår i VÅRT solsystem kallas för exoplaneter. Än så länge har vi upptäckt mer än 4000 exoplaneter. I detta arbetsområde ska vi lära oss om universum och vad det innehåller.

Innehåll

Universum VT-19 Åk 7

Syfte

 Att få kunskap om universum, hur satelliter används samt bli bättre på källkritik 

Vi ska lära oss

Kunskap om rymden:

 • Om naturliga föremålen i rymden. Dessa kallas himlakroppar. Vi lär oss om planeter, månar, stjärnor (döda och levande), meteorer, meteoriter, asteroider och kometer
 • Gravitation (Föremål drar i varandra, ju mer vikt, desto större gravitation)
 • Om hur stjärnor föds, utvecklas och dör.
 • Om Big bang och universums historia
 • Hur satelliter bidrar till kunskap och levnadsstandard. 
 • Om begreppen tid och avstånd.

Förmåga att vara källkritisk:

 • Hur man kan tänka när man avgör om en källa är bra eller dålig (Exempelvis urskilja budskap, avsändare och syfte)

Hur vi ska lära oss:

 • Genomgångar, läsning och olika frågeställningar
 • Grupp- och helklassdiskussioner 
 • Gemensam granskning av källor

Material:

Materialet ligger på classroom eller har givits ut i pappersform

 

När ska vi lära oss?

Fram till och med vecka 38

 

Bedömning

 • Lämna in uppgift om källkritik och rymden
 • Vid några tillfällen enskilt svara på och lämna in frågeställningar om rymden och satelliter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Rymden VT-19 Åk 7

Ni bedöms utifrån följande kunskapskrav

Ej uppnått kunskapskraven
E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling, himlakroppar och satelliter och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling, jorden och andra himlakroppar och satelliter och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling, jorden och andra himlakroppar och satelliter och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva satelliter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan satelliter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring satelliter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: