Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning! år 4

Skapad 2019-08-19 13:28 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4
Läsa kan vara svårt och tråkigt men också alldeles, alldeles underbart. Du ska träna på att hitta strategier och metoder som gör det lättare att förstå både det som står i texten och det som står mellan raderna. Du ska också träna på att läsa texter på olika sätt beroende på vad du vill ha ut av läsningen.

Innehåll

Mål Lgr 11 kapitel 1 – 2

 • Du tar ett personligt ansvar för dina studier och sin arbetsmiljö.
 • Du utvecklar förmågan att själv bedöma dina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

Syfte

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier, samt urskilja texters uttalade budskap.
 • Berättande texter för barn
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn - och ungdomsförfattare och deras verk.

 

Konkretisering – så här gör vi

För att utveckla din förmåga att läsa skönlitteratur kommer du att läsa böcker av bl.a. författarna Lars Westman, Martin Widmark och Lena Hultgren, både enskilt och i bokcirkelform. Detta gör du för att träna din förmåga att läsa längre texter och för att träna dig på att diskutera, sammanfatta och redovisa en skönlitterär text. Du kommer att arbeta med olika slags texter i Zick Zack läsrummet och utveckla lässtrategier genom att arbeta med aktuella ord och begrepp, ha boksamtal och skriva läslogg. 

 

För att utveckla dina lässtrategier och din läsförståelse kommer du att arbeta med läsfixarna.

 

Så här redovisar du dina kunskaper:

 • Du visar din förmåga att läsa skönlitteratur och faktatexter genom Tummen upp - uppgifter
 • Du visar din förmåga att läsa med flyt genom att läsa högt och visa att du använder dina lässtrategier.
 • Du visar din förmåga att tolka och föra resonemang om texter genom att i olika gruppkonstellationer diskutera texter samt skriva loggbok utifrån givna frågeställningar.

   

 

Bedömning – Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • läsa och förstå olika typer av litteratur
 • läsa med flyt
 • tolka och föra resonemang om texter

 

 

Matriser

Läsning! år 4

Jag behöver träna mer
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Avkodar..
behöver träna mer på att läsa rätt.
avkodar de flesta orden rätt
avkodar alla orden i texten rätt.
Läshastighet
behöver träna upp mitt flyt
läser texter med visst flyt
hinner oftast med att läsa textremsan på tv.
förstår det jag läser.. ( lässtrategier för att förstå och tolka)
behöver hjälp med att hitta information i texten
hittar ofta information i texten.
hittar ofta information och läser ibland mellan raderna.
läser och förstår berättelser.... ( lässtrategier för att förstå och tolka)
behöver stöd / anpassning för att förstå och kunna återberätta handlingen i min bok.
läser berättande texter och kan återberätta något om innehållet samt göra någon koppling till texten
läser berättande texter och kan återberätta viktiga delar av texten och göra kopplingar både till texten och egna erfarenheter.
läser faktatexter.... ( lässtrategier för att förstå och tolka)
behöver stöd/ anpassning för att förstå innehållet
läser faktatexter med förståelse och kan förklara vissa ord.
läser faktatexter och tidningsartiklar med förståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: