Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersökningsperiod HT 2019

Skapad 2019-08-19 13:31 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
Kraladdas pedagogiska planering för undersökningsperioden HT 2019. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

Innehåll

Pedagogisk planering Undersökningsperioden HT 2019

 

Var är vi?/Nuläge:

10 barn har gått på Kraladda sedan tidigare och vi kommer att inskola 2 nya barn under augusti och september. Vi är ett nytt arbetslag men för barnen ändå känd personal. Vi kommer låta lärmiljöerna stå kvar för att se vad barnen visar intresse för att sedan förändra efter behov och intressen.

 

Syfte:

Vi vill ge de barn som återkommer till Kraladda en fortsatt trygghet i att de är bekanta med miljöerna och rutinerna. Vi vill på så sätt också ge de barn som ska inskolas en trygg och lugn start på förskolan.

 

Mål/ Var ska vi?

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

 

Vi kommer jobba för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att alla barnen ska känna trygghet i gruppen, i våra rutiner och i sig själva. Vi kommer skapa tillfällen för barnen att utforska materialen vi har på förskolan samt våra inne och utemiljöer. Vi kommer att erbjuda en bred variation i olika görande för att se vad som fångar barnens intressen och nyfikenhet för att på så vis kunna stimulera dem vidare i sitt egna lärande. 

 

Kärnämnen:

Koherens- att förstå sammanhang och orientera sig

 

Hur gör vi?

Vi kommer att finnas nära och tillgängliga för alla barnen så alla känner trygghet i att vara på eller tillbaka i förskolans verksamhet. Vi kommer ha rutinerna så som tidigare år för att barnen som gått på Kraladda tidigare ska känna sig bekanta och trygga i våra rutinsituationer. På så sätt skapar vi också tillfällen för de äldre barnen att vara lärresurser åt nyinskolade barn. För att kunna fånga upp barnens intressen, nyfikenhet och förmågor kommer vi vara lyhörda och observera deras lek och kunskaper. Vi erbjuder en stor bredd av olika aktiviteter, dels sådana som de äldre barnen känner igen men också nya för att se vad som lockar barnen. Vi kommer också upprepa dessa olika aktiviteter. Den pedagogiska miljön kommer vara föränderlig med tiden varefter barnen visar intresse för, deras kunskaper och färdigheter.

 

Dokumentation:

Varje barn ska få ett individuellt lärloggsinlägg under denna period som belyser något av barnets sociala samspel, kännedom om våra rutinsituationer eller något som barnet fascineras/intresserar sig för.

 

Gemensamma lärloggsinlägg kommer också att finnas.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: