Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2019-08-19 13:44 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola 4 Engelska

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.(Lgr 11, sid 30)

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Arbetssätt och undervisning

 Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationell perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 

Vi jobbar med

Läsläxor med glosinlärning

Träna på att ställa och svara på frågor

Träna dialoger

Träna på att skriva enkla texter

Lyssna på talad engelska

Arbeta med engelsk grammatik och fonetik

Träna enkel läsförståelse

Öka ordförrådet

Sånger

Lekar

Visa vad du lärt dig

Du ska presentera dig för en kompis.

Du ska skriva en enkel text om dig själv.

Du ska läsa en enkel text och svara på frågor.

Du ska lyssna på en enkel text och svara på frågor.

Du ska läsa en enkel text högt.

Du ska berätta något för klassen eller läraren.

Du ska föra ett enkelt samtal med en kompis.

Du ska namnge några länder där man talar engelska samt berätta något om de länderna.

Tidsram

Läsåret.

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: