Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens befolkning

Skapad 2019-08-19 13:59 i Grimstaskolan Stockholm Grundskolor
Arbetsområde i Demografi, planerat utifrån kapitlet Världens befolkning i Utkik Ge 7-9 (Gleerups, 2014)
Grundskola 9 Geografi
Varför bor så många människor och nästan inga på andra ställen på jorden? Vad leder det till för jorden och för oss människor?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Demografi, det vill säga att förklara orsaker till varför en del områden på jorden är mycket tättbefolkade medan andra är nästan folktomma och vad det får för konsekvenser

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar med demografi under vecka 34-38. 
Under dessa veckor kommer vi att arbeta med olika områden i geografiboken Utkik (se nedan). Vi kommer också att arbeta med Studi-filmer till de olika områdena.

Vecka 34

s. 108-111 (befolkningsutveckling)

Vecka 35

s. 119-121 (födelsetal, dödstal och naturlig folkökning)

s. 124-127 (migration och urbanisering)

PowerPoint-uppgift, förberedelse

Vecka 36

s. 114-117 (befolkningsfördelning: orsaker och konsekvenser)

s. 122 (demografiska prognoser: den demografiska transitionen)

s. 113 (demografiska prognoser: befolkningspyramider)

Vecka 37

Analysuppgift, förberedelse

Vecka 38

Redovisning (se Vad ska du lära dig?)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad ska du lära dig?

  • Du ska lära dig använda tabeller, grafer och diagram för att hitta fakta om världens befolkning.
  • Det är viktigt att du känner till fakta om jordens befolkning, befolkningsökning och befolkningsfördelning (befolkningsmängd, prognoser för år 2050, vilka platser på jorden som är mest tätbefolkade). 
  • Det är också viktigt att du kan använda fakta för att beskriva orsaker och konsekvenser för människor och miljö.
  • Till slut är det viktigt att du kan förstå hur den demografiska transitionen och befolkningspyramider för att kunna göra enkla befolkningsprognoser.

Hur ska du visa vad du lärt dig?

  • Du ska förklara de begrepp som hör till arbetsområdet (se rubriken Begrepp) 
  • Du ska göra en PowerPoint som visar samband mellan olika begrepp
  • Du ska skriftligt analysera ett lands befolkningssituation och föreslå projekt/åtgärder (se Utkik, s. 123 för ett exempel på en sådan analysuppgift)

Begrepp (ungefär i ordning)

Folkmängd
Befolkningsökning/folkökning/befolkningstillväxt
Befolkningsexplosion

Naturlig folkökning
Födelsetal/nativitet
Dödstal/mortalitet

Migration/emigration/immigration
Urbanisering

Befolkningsfördelning
Bosättning
Push-faktorer och pull-faktorer
Försörjning
Lokaliseringsfaktorer
Tätbygd/glesbygd

Den demografiska transitionen
Befolkningspyramider

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: