Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mein Traumberuf

Skapad 2019-08-19 14:09 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Du kommer att skriva en text och skapa en presentation eller film om ditt drömyrke.

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Nu ska du lära dig om olika yrken på tyska. I vardagslivet kommer du i kontakt med många yrken i olika miljöer. Du ska kunna beskriva olika yrken och kunna berätta om vad du skulle vilja arbeta med.

Mål

Målet är att utöka ditt ordförråd så att du ska kunna berätta om ett yrke och att du kan uttrycka dina yrkesplaner.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med hörförståelse, skriftlig framställning och producera en egen presentation eller kortfilm.

 

Redovisningsform

Du ska presentera arbetet skriftligt i form av en text. Innehållet av texten ska du sedan presentera muntligt genom att göra en presentation eller en kortfilm om ett yrke. Texten och presentationen/filmen ska innehålla:

- presentation av yrkets arbetsuppgifter i "jag-form".

- en beskrivning av arbetsmiljön och arbetstider, t.ex nattarbete.

- skulle du vilja arbeta med detta i framtiden? Motivera.

 

Bedömning

Den skriftliga framställningen (ordförråd, grammatik) .

Den muntliga redovisningen (flyt, uttal)

Hörförståelse: hur mycket du uppfattar av det som de andra berättar.

Styrdokument och kunskapskrav

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Bedömningsmatris Traumberuf

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Förståelse
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du visar att du förstår enkla ord och fraser. Du gör någon enkel jämförelse.
Du visar att du förstår längre fraser och detaljer. Du gör några enkla jämförelser.
Du visar god förståelse genom att med klart sammanhang och detaljer redogöra det du lärt dig. Du gör enkla jämförelser.
skriftlig framställning
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Ditt innehåll är enkelt och och du gör dig för det mesta förstådd. Du använder enkla, grundläggande ord och korta meningar. Grammatiska fel förekommer men stör inte förståelsen.
Ditt innehåll framgår och är tydligare. Du visar att du försöker variera ditt ordförråd och knyta samman satser. Du använder enkla grammatik ska strukturer och det blir oftast rätt.
Ditt innehåll är tydligt, sammanhängande med en röd tråd. Du uttrycker dig varierat och använder lämpliga ord och uttryck på ett effektivt sätt. Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt.
muntlig framställning
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Ditt innehåll är enkelt och och du gör dig för det mesta förstådd. Du använder enkla, grundläggande ord och korta meningar. Grammatiska fel förekommer men stör inte förståelsen. Du pratar med ett begripligt uttal så att det du säger hörs och förstås.
Ditt innehåll framgår och är tydligare. Du visar att du försöker variera ditt ordförråd och knyta samman satser. Du använder enkla grammatiska strukturer och det blir oftast rätt. Du har ett tydligare uttal, följer uttalsregler och tänker på att variera röstläge och tal- hastighet.
Ditt innehåll är tydligt, sammanhängande med en röd tråd. Du uttrycker dig varierat och använder lämpliga ord och uttryck på ett effektivt sätt. Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt. Du har ett mycket tydligt uttal.
Strategier
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du använder dig av någon strategi för att skapa och förstå språk (t.ex. förförståelse, ordbok, anteckningar, omformuleringar).
Du använder strategier för att skapa och förstå språk.
Du använder strategier på ett effektivt och självständigt sätt för att lösa problem när du skapar språk.
Samtala
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du deltar i enkla samtal och ställer samt svarar på någon enkel fråga.
Du deltar i samtal samt svarar på enkla frågor.
Du delltar aktivt i samtal och bidrar till att samtalet förs framåt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: