Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1. Taluppfattning och talsanvändning

Skapad 2019-08-19 14:16 i Maserskolan Borlänge
En planering baserad på matematikboken X upplaga 5
Grundskola 7 Matematik
I detta arbetsområde kommer vi fokusera på att träna taluppfattning genom att bland annat gå igenom rationella och metoder för att beräkna bråk och decimalform.

Innehåll

Kolla lärlogg för undervisningsplanering.

Begrepp att känna till

 • Naturliga tal
 • jämna tal
 • udda tal
 • primtal
 • delbarhet
 • negativa tal
 • olikhetstecken
 • rationella tal
 • bråkform
 • blandad form
 • decimal form
 • positionssystemet
 • addition
 • term
 • summa
 • subtraktion
 • term
 • differens
 • multiplikation
 • faktor
 • produkt
 • division
 • täljare
 • nämnare
 • utvecklad form
 • avrundning
 • närmevärde
 • överslagsräkning

För att träna på begreppen läs igenom

Bedömningen på detta arbetsområde kommer ske i samtal, gruppdiskussioner, läxor, begreppstest och ett skriftligt prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: