Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leksaker och gosedjur i slöjden åk 9. Ht -19

Skapad 2019-08-19 14:17 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Högstadieelever får skapa leksaker och mjukisdjur till lågstadieelever.
Grundskola 9 Slöjd
Entreprenöriellt lärande. Vi utformar och tillverkar leksaker och gosedjur i slöjden. Anpassade för barn och gåvor till barnen i åk 2.

Innehåll

 Syfte

Projektet ska syfta till att du tar eget ansvar över hela processen. Från mötet med din åk 2 elev, att tillsammans rita och skissa på ett arbetsförslag, att genomföra förslaget och ompröva vid behov. Att sedan träffa din uppdragsgivare, åk 2 elev, en gång i mitten av arbetsperioden för att checka av att du uppfattat uppdraget rätt och få möjlighet att berätta om förändringar som varit nödvändiga att göra. I slutet av terminen får du tillfälle att överlämna ditt färdiga arbete till din elev.

 Centralt innehåll

Se text här nedanför.

 Genomförande

1. Gemensam uppstart för åk 9. Tillsammans (trä/metall - och textil) går vi igenom uppgiftens utformning och upplägg. Vi tittar på bilder och filmer samt diskuterar miljö och hälsoaspekter. Du bör göra dig en bild av vilka material, färger och mönster som finns att tillgå.

 

2.Du får förbereda ett möte med din åk 2 elev. Hur bör du samtala och berätta för eleven vad du vill att ni gör vid detta tillfälle? Ta med papper, pennor och ev förslag på Ipaden på saker du kan tänka dig klara av att tillverka.Tillsammans ska ni sitta två och två (en nia och en tvåa) och bläddra i böcker och skissa på idéer att tillverka i slöjden till de små.

 

3. Vid tredje tillfället går vi till K-huset och du får träffa din elev. Där träffas ni i 40 min och din uppgift blir att låta eleven rita och förklara hur leksaken/gosedjuret ska se ut.

Tips inför mötet:

 • Du ska ha med dig ett ritpapper och penna. (slöjdlärarna tar med ritpapper och några linjaler)
 • Börja med att presentera dig och vem du är.
 • Fråga vad eleven heter och går i för klass och skriv ner på det på ritpapperet.
 • Berätta vad ditt projekt handlar om.
 • Tala om i vilka material du jobbar med. (trä/metall eller textila material)
 • Fråga om dom har någon idé. Ge tips genom att visa ev. bilder som du samlat i mobilen.
 • Berätta för eleven att du inte är proffs men kommer att lösa problemen efter bästa förmåga och även behöva ändra lite för att kunna genomföra projektet.
 • Hjälp din elev att rita, sätta ut några mått och färger på skissen
 • Avsluta ditt möte: Berätta att du kanske kommer tillbaka under terminen om du behöver ställa frågor om utseende och form. 

 

4: Du får nu terminen på sig att skapa och färdigställa leksaker och gosedjur i slöjden. Planera och utvärdera ditt projekt i Unikum under slöjd, lärlogg. Glöm inte att ta en bild på det färdiga arbetet och publicera.

Vid slutet av terminen ska åk 2 få sina saker!

 

Tips som kom upp under träslöjden:

 • Minecraftfigurer (gubbar, kor)
 • Legogubbar i trä
 • Skattkista
 • Tillbehör till deras egna gossedjur som typ sovkorg matskål
 • Pennlåda
 • Gnorf
 • Dinosarier

 

 

 

Bedömning   

Formativbedömning görs fortlöpande under arbetes gång samt utifrån din planering/utvärdering. Vi bedömer dina förmågor utifrån slöjdmatrisen. 

 

                              

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: