Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 5 HT19 - grovplan

Skapad 2019-08-19 14:17 i Högbergsskolan Tierp
Gymnasieskola Engelska
Hej, här kommer en preliminär plan i Engelska 5!

Innehåll

Engelska 5 – terminsplanering HT19

Att planera tillsammans: Lärobok, romaner, läxor mm

Läroboken
Pioneer 1 har valts av läraren. Den kan dock bytas ut om gruppen ser allvarliga nackdelar med den.

Dessa romaner är tänkbara val och rekommenderas:
Wonder av RJ Palacio
The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian
av Sherman Alexie
The No. 1 Ladies’ Detective Agency
av Alexander McCall Smith

Senare på hösten jobbar vi med delar av romanen The Overstory och temat hållbarhet.

Läxor: Hur ser en bra läxa ut?

Arbetsspråk: När engelska, när svenska?

Kunskapsredovisning: hemuppsatser, lektionsuppsatser, prov, annat. Hur stora prov?

”The Quiz” – nutidsorientering (current events)

Grov tidsplan
Många detaljer, såsom provdatum, kan komma att ändras.
Kortare övningar tillkommer, t ex The Quiz.


Vecka 34: Namnskyltar. Kursen presenteras och diskuteras. Lekar och lära känna-övningar. Appar, skaffa inloggning till NE.se. Studieteknik, utomhusaktivitet.
                          
Roman väljs. Den återkopplas sedan varannan torsdag med början v. 37. Diagnostiskt prov.

Vecka 35: Diagnostiskt prov. Engelskt uttal: regler och övning. Lärobokens tema ”Identity” (s. 7-35) presenteras.

Vecka 36: Fortsätter med temat ”Identity”.

Vecka 37: Fortsätter med temat ”Identity”. Uppföljning av romanen: Skriv på torsdagen (på lektionstid) en egen beskrivning av huvudpersonen.

Vecka 38: Avslutar temat ”Identity” med ett prov.

Vecka 39: Ev. nytt kapitel i boken (Unit 2). Roman utläst, redovisas.
Vecka 40: Samma som vecka 39.
Vecka 41-43: Samma som vecka 40.
Vecka 44: Höstlov

Vecka 45-48: Tema hållbarhet och romanen The Overstory. Delvis samarbete med Biologi 1.
Vecka 49-51: Studier av egenvalt område med efterföljande redovisning i större eller mindre grupp.

Centralt innehåll Engelska 5

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion.
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.

Reception

 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
 • Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk.
 • Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
 • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: