Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2019-08-19 14:22 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Biologi

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Under de kommande veckorna i NO kommer vi att arbeta med skogen. Vi kommer att titta på olika typer av skogar, hur skogar ser ut under olika årstider och vilka djur och växter som lever i skogen. 

Hur ska vi arbeta?

Film

Läsa texter 

Arbetsblad med frågor

Besöka en skog

Vad ska du lära dig?

Eleverna ska lära sig de olika naturtyperna av skogar som finns (barrskog och lövskog) och vad som kännetecknar de. 

Eleverna ska känna till vilka skogstyper som finns i Sverige (barrskog, lövskog och blandskog) och hur de skiljer sig åt.

Eleverna ska lära sig några djur och växter som finns i svenska skogar

Eleverna ska kunna beskriva en näringskedja 

Eleverna ska lära sig hur växter, djur och träd lever tillsammans i skogen

Eleverna ska lära sig hur de olika årstiderna ser ut i skogen

Hur ska du visa att du lärt dig?

Delaktighet under lektioner

Prov om skogen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Skogen

Skogen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Veta vad som menas med lövskog och barrskog
 • Bi
 • Bi  4-6
Du kan beskriva hur antingen en lövskog eller en barrskog ser ut.
Du kan nämna något om både lövskogen och barrskogen.
Du kan beskriva hur både lövskog och barrskog ser ut genom flera exempel.
Skillnaden mellan barrskog och lövskog
 • Bi
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du kan en sak som skiljer barrskogen och lövskogar från varandra
Du kan två saker som skiljer barrskog och lövskog från varandra
Du kan tre eller fler saker som skiljer barrskog och lövskog från varandra.
Kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.
 • Bi
 • Bi  4-6
Du gör en bild på näringskedja och får hjälp att berätta om den på enkelt sätt
Du gör en tydlig blid av en näringskedja i skogen och berättar om den på ett enkelt och tydligt sätt
Du gör en detaljerad bild av en näringskedja och kan berätta vad som händer i den genom att använda ämnesspecifika begrepp som exempelvis rovdjur och bytesdjur.
Kunna skriva fakta om ett djur
 • Bi
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du kan skriva en fakta mening om ett djur.
Du kan skriva två faktameningar om ett djur
Du kan skriva tre fakta meningar eller fler om ett djur.
Begrepp
Exempel på begrepp: Klorofyll Näringskedja Bytesdjur/rovdjur anpassningar isolering däggdjur mycel symbios
 • Bi
Du använder få ämnesspecifika begrepp.
Du använder några ämnesspecifika ord.
Du använder många ämnesspecifika ord.
Känna till hur årstiderna ser ut
Du kan beskriva några saker som händer under någon av årstiderna.
Du kan beskriva några saker som händer under några av årstiderna.
Du kan beskriva några saker som händer under alla årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: