Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykologi 1 - Vo 18

Skapad 2019-08-19 14:27 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Psykologi
Välkommen till kursen psykologi 1! Under denna planering kommer allt innehåll i kursen att hamna. T.ex. powerpointpresentationer, uppgifter och ev. inlämningsuppgifter. Prov skrivs i digiexam. Det gör att du bara behöver hålla koll på en enda planering i psykologi 1.

Innehåll

För fullständigt kursinnehåll och fullständiga kunskapskrav  kan du besöka: skolverket.se och skriva Psykologi 1 i sökrutan.

 

Notera att datum och examinationsformer är preliminära.

 

* Känn dig själv V. 36 - V. 37 - examineras genom uppgifter i digilär.

 

*Psykologins historiska framväxt: V. 37 - V. 41: - Examineras genom prov den 10/10 (V.41) 

& utvalda uppgifter under momentet.  Instuderingsfrågor får ni arbeta med under lektionen den 3/10 (V.40)

 

* Kognitiv psykologi: V. 43 - V. 46 - Examineras genom uppgifter i digilär.  Närmare info om vilka uppgifter får ni på lektionstid.

 

* Stress: V.2 - V. 8: Examineras genom prov i digiexam den 20/2

 

* Biologisk psykologi: Examination delas ut V. 17. 

 

* Socialpsykologi: V. 19 - V. 23

 

Uppgifter

 • Socialpsykologi examination inlämning senast den 4/6 kl. 18!

 • Socialpsykologi: Normer, makt och konformitet

 • Socialpsykologi: Normer, socialisation & sanktioner

 • Socialpsykologi: Introduktion

 • Socialpsykologi del 1: Grupper och normer

 • Biologisk psykologi hemuppgift

 • Biologisk psykologi: Hemuppgift

 • Biologisk psykologi del 4: Smart/känslostyrd hjärna

 • Biologisk psykologi lektion 3: Hormoner

 • Biologisk psykologi: Introduktion. Hur fungerar hjärnan: Den tredelade hjärnan och hjärnans utveckling. Genomgång 1

 • Biologisk psykologi: Hjärnans kemiska budbärare Genomgång 2

 • Stress: Instuderingsfrågor inför provet den 20/2

 • Stress: När är det farligt och när är stress positivt?

 • Stress: Krav och kontroll

 • Stress: En fråga om överlevnad

 • Psykologins historia: Komplettering

 • Kognitiv psykologi - minnet & mindset

 • Kognitiv psykologi: Perception

 • Kognitiv psykologi: Lektion 1 koncentration och fokus

 • Kognitionspsykologi 1 Koncentration med lektionsuppgifter

 • Instuderingsfrågor: Psykologins historia

 • Instuderingsfrågor de historiska psykologiska perspektiven

 • De historiska psykologiska perspektiven Behaviorismen

 • De historiska psykologiska perspektiven Behaviorismen

 • De historiska psykologiska perspektiven Behaviorismen

 • De historiska psykologiska perspektiven Behaviorismen

 • Psykologins historiska framväxt: Freud och försvarsmekanismerna

 • Psykologins historiska framväxt: Freud och det psykodynamiska perspektivet

 • Psykologins historiska framväxt: Del 1

 • Känn dig själv - Vad känner du?

 • Intro psykologi 1 & Känn dig själv

Matriser

Psk
Psykologi 1

F
E-nivå
D nivå
C-nivå
B nivå
A-nivå
Redogörelse
Psykologins historiska framväxt +psykoanalysen +behaviorismen +humanistiskt perspektiv +kognitionspsykologi
Eleven redogör översiktligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Eleven redogör utförligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling
Kognitionspsykologi
+redogörelse +resonemang om samband +egna erfarenheter
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Eleven redogör utförligt för delar av kognitionspsykologins, förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologins, förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Socialpsykologi
+redogörelse +resonemang om samband +egna erfarenheter +resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Eleven redogör utförligt för delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Biologisk psykologi
+redogörelse +resonemang om samband +egna erfarenheter
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av den biologiska psykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Eleven redogör utförligt för delar av den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av den biologiska psykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Värdering och resonemang
+förklaringsvärde +människosyn
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Redogörelse av arvets och miljöns betydelse
Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Eleven redogör utförligt för för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: