Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik

Skapad 2019-08-19 14:28 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
I detta moment får ni lära er om den retoriska arbetsprocessen samt hur man använder sig av den för att planera, genomföra, utvärdera och analysera tal. Ni kommer att hålla ett eget tal, utvärdera detta och analysera andras tal.

Innehåll

Genomgångar

 • retorik, konsten att tala (allmänt)
 • den retoriska arbetsprocessen
 • olika sorters tal för olika tillfällen
 • retorikanalys

Informationssök och sovring

Diskussioner i mindre grupper och i helklass

Ta del av andras tal: video- och/eller ljudupptagningar + transkriberingar samt klasskamraternas tal

 

Examinationer:

 • Planera och hålla ett eget tal utifrån den retoriska arbetsprocessen
 • Utvärdering/analys av det egna talet utifrån den retoriska arbetsprocessen
 • Retorikanalys

 

 

Material och genomgångar finns externt (OneNote och handouts)

Uppgifter

 • Hålla tal

 • Utvärdering av tal

 • Retorikanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation och eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
  Sve  A
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
  Sve  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: