Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2019-08-19 14:29 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 2 Teknik
Vi ska tillsammans ta reda på vad teknik är, vad det betyder för oss människor och vad som har förändrats över tid. Vi ska se hur några av de enkla maskinerna fungerar samt göra egna konstruktioner.

Innehåll

Mål

Få en uppfattning och en ökad förståelse vad teknik är.

Utveckla kunskaper för tekniken som finns i vår vanliga vardag och hur den har förändrats över tid.

Att kunna reflektera över hur teknik kan påverka och vilken betydelse den har för vår vardag.

 

Undervisning

Samtala om teknik i vardagen samt genom historien

Träna enkla ord och begrepp

Genomgång av praktiska exempel genom att visa film och bilder, t ex hur tekniken har utvecklats över tid.

Montera konstruktioner efter enkla ritningar.

Dokumentation i form av skrift, bilder och fysiska modeller.

Arbeta enskilt och i grupp.

Bedömning

Genom observation och samtal under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: