Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höst - djur och natur

Skapad 2019-08-19 14:44 i Magra skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3) Biologi
Vi kommer att följa livet i naturen under hösten och lära oss mer om djur, träd, frukter, bär och svampar.

Innehåll

Arbetsområde: 

Så här års händer det mycket i naturen!

 • Vad kännetecknar egentligen hösten?
 • Vilka djur/kryp bor i våra skogar? 
 • Vad får man göra och inte göra i skogen?
 • Hur blir det nya träd och svampar i våra skogar?
 • Vilka är de vanligaste träden i våra skogar?
 • Vilka är våra vanligaste fruktträd?

Detta och mycket annat kommer vi att söka svar på tillsammans och du får dokumentera, berätta, beskriva och förklara vad du har lärt dig.

Konkreta mål:

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att...
 • Berätta vad som kännetecknar hösten.
 • Beskriva hur svampar och träd förökar sig.
 • Sortera djur efter olika egenskaper.
 • Förklara en enkel näringskedja.
 • Dokumentera naturvetenskapliga undersökningar.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • I gemensamma diskussioner kunna berätta om några saker som kännetecknar hösten.
 • Med bildstöd muntligt kunna beskriva hur svampar och träd förökar sig.
 • Sortera djur efter olika egenskaper i olika samarbetsövningar.
 • Förklara en enkel näringskedja genom att rita eller berätta om den.
 • Kunna beskriva olika arters livscykler med hjälp av text och egna bilder.
 • Dokumentera naturvetenskapliga observationer och undersökningar med hjälp av text, egna bilder och fotografier.

 

Undervisning:

 • Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar, enligt den sk VÖL-modellen (Vad  jag redan vet , vad jag önskar veta och vad jag har lärt mig)
 • Göra iakttagelser och observationer i närmiljön.
 • Dokumentera enklare naturvetenskapliga undersökningar med text och bild/foto.
 • Träna på att känna igen, namnge och sortera djur efter deras egenskaper.
 • Prata om vem som äter vem och koppla detta till enklare näringskedjor.
 • Se på faktafilmer.
 • Skapa många tillfällen att berätta, beskriva och förklara i olika sammanhang.

 

 

KOPPLA SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: