Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 5

Skapad 2019-08-19 15:01 i Nätverksgrupper Hedemora Hedemora
En pedagogisk planering i historia inom området medeltiden.
Grundskola 5 Historia Religionskunskap
Historia handlar om att försöka förstå det som har varit och om hur saker och ting hänger ihop. Det är ett riktigt detektivarbete! Under några veckor kommer vi att arbeta med hur det var att leva i Sverige under medeltiden. Det var då Sverige blev ett enat rike, ett kungarike - fast med andra gränser än idag. Vi ska söka svar på flera frågor - Vad hände på medeltiden? Vilka spår finns kvar idag? Hur var det att vara barn på medeltiden? Var det skillnad på folk och folk? Vem hade makten i medeltidens Sverige och vad hade man makt över? Vart reste man och vad köptes och såldes? Fanns det farliga sjukdomar och hur gjorde man om man blev sjuk?

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar
 • Arbetsblad med olika uppgifter utifrån de gemensamma genomgångarna
 • Läsning av faktatexter
 • Filmer
 • Samtal och diskussioner
 • Fördjupning av en händelse eller viktig person under medeltiden (enskilt eller i par)
 • Använda karta för att jämföra Sveriges gränser idag och på medeltiden
 • En gemensam ordlista över historiska begrepp så att du ska kunna tala och skriva om medeltiden.
 • Praktiskt arbete med bilduppgifter där du bl a ska få göra hantverksskyltar och kyrkofönster.

Begrepp

Medeltidsarbetet innehåller en hel del begrepp som du behöver förstå:

medeltid, adel, borgare, påve, arkeolog, historiker, helgon, mirakelberättelse, teg, fogde, tionde, socken, skärselden, åderlåtning, spetälska, digerdöden, lärling, skrå, Hansan, frälse, tornering, page, Kalmarunionen, fredslös, bödel

Hur visar du vad du har lärt dig?

Du ska göra en egen fördjupning inom ett medeltidsområde där du ska visa att du kan använda ord och begrepp och sammanställa en text om medeltiden.

Du ska i ett skriftligt läxförhör:

 • beskriva hur det var att leva på medeltiden på landet, i staden, i borgen och i klostret
 • beskriva några viktiga händelser och dess orsaker och konsekvenser (t ex Digerdöden, Kalmarunionen)
 • förklara vad Hansan var och varför den var viktig
 • kunna förklara ord och begrepp
 • kunna ge exempel på spår från medeltiden

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re
Medeltiden

Bedömningsmatris

Du har godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperioder
 • Hi  E 6
Du kan på ett enkelt sätt berätta om hur det var att leva på medeltiden och känner till någon händelse och person som är viktiga för tiden.
Du har goda kunskaper om hur det var att leva på medeltiden och känner till några händelser och personer som är viktiga för tiden.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var att leva på medeltiden och känner till några händelser och personer som är viktiga för tiden.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
 • Hi  E 6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och konsekvenser till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och konsekvenser till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och konsekvenser till detta på ett välutvecklat sätt.
Använda källmaterial
 • Hi  E 6
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Spår efter medeltiden
 • Hi  E 6
Du kan visa och förklara något spår av medeltiden i den tid vi lever i.
Du kan visa och på ett enkelt sätt förklara flera spår av medeltiden i den tid vi lever i.
Du kan visa och på ett utvecklat sätt förklara flera spår av medeltiden i den tid vi lever i.
Spår efter medeltiden - beskrivningar
 • Hi  E 6
Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av medeltidens händelser och personer.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av medeltidens händelser och personer.
Du diskuterar och motivera på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av medeltidens händelser och personer.
Historiska begrepp
 • Hi  E 6
.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar och diskuterar medeltiden samt när du använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar och diskuterar medeltiden samt när du använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar och diskuterar medeltiden samt när du använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: