Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska modersmål terminplanering höst 2019 år 4-6

Skapad 2019-08-19 15:01 i Tjärnaskolan Borlänge
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Välkomna till ett nytt läsår: Under höstterminen kommer vi att läsa olika texter från läroböcker, barnböcker och skönlitteratur och engagera i diskussion kring dem. Eleverna kommer också att träna på muntlig redovisning och att reflektera över sina åsikter och tankar för det hjälper dem att våga tala sitt modersmål inför andra. Fortsätta med högläsning varje lektion. Grammatik, Hemläxor, veckas gåta, spel, lekar, skrivövningar, högtider och jämföra traditioner i olika arabisktalande länder med Sveriges samt mycket annat kommer att ge lektionerna sin prägel. Vi kommer att ha kul tillsammans!

Innehåll

Syfte

– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

– använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

 

– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

– urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 

– läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

 

– reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 

Koppling till läroplan

 

I årskurs 4-6

 

Läsa och skriva

 

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

– Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

 

– Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Tala, lyssna och samtala

 

– Muntliga presentationer för olika mottagare.

 

– Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 

– Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: