Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2019-08-19 15:05 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 6 Historia
Hur var det att leva på Vasatiden i Sverige? Vi måste ta reda på vad som hände, vilka personer som hade makten och vad de gjorde med den, samt vilka viktiga spår som finns kvar än idag...

Innehåll

Tidsperiod

 • v. 35 - 38

 

Syfte - förmågor

 

*använda en historisk rreferensram som innefattar olika tolkningar och tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och  utvecklingslinjer

*kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

*reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

*använda historiska begrepp för att anlaysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

  

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål) Några frågeställningar

 • Hur kan vi veta något om Vasatiden 1521 - 1611?
 • Hur gick det till när Sverige bröt sig loss från Kalmarunionen?
 • Varför anses Gustav Vasa vara en av de kungar som har betytt mest för Sveriga?
 • Vad fick reformationen för konsekvenser?
 • Vilka förändringar skedde i Sverige under Vasatiden, både för riket och för människorna?
 • Hur kan det komma sig att man har sett annorlunda på Gustav Vasa och hans samtid under olika tidsperioder?
 • Varför gjorde folket uppror under den här tiden och vad blev resultaten av dessa?
 • Hur förvaltade Vasa-sönerna kungariket?
 • Hur styrdes Sverige under Vasatiden?
 • Du ska kunna begreppen; riksföreståndare, furstendöme, ärkebiskop, bannlyst, kröning, hovet, arvrike, eriksgata, belägring, trohetsed, frälseätt, kätteri, jordeböcker, slottsherre, centralstyrd stat, undersåtar, dika åkrar,  protestantismen, yrkessoldat, fästning

 

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med att läsa olika texter, se på filmer och diskutera olika frågeställningar. Vi tränar på  begreppen med hjälp av digitala verktyg. Vi kommer att prata om olika förändringar som sker under Vasatiden, jämför likheter och skillnader mellan olika tidsperioder samt pratar om källor och tolkning av Vasatiden.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner
 • Ditt genomförande av uppgifter
 • Ditt användande av begrepp
 • Ditt resultat på prov/skriftliga uppgifter

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Betygsmatris Historia - Vasatiden

E
C
A
Olika tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Orsaker och konsekvenser
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Koppling mellan dåtid och nutid
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Likheter och skillnader i historiska källor
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: