Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGLISH 7- TERMINSPLANERING

Skapad 2019-08-19 15:05 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Hello everyone!! Your English teacher here!! Xani is my name and couldn't be more thrilled to share this new journey with you. Here you have a glimpse of what the autumn term looks like

Innehåll

 

Augusti, vecka 34

Läsåret börjar med en kartläggning av elevernas kunskapsnivå

Augusti–september, vecka 35–36 

At the Drive-Through (ca 4 lektioner)

Arbetsområdet introducerar eleverna till syftet med och användningen av en amerikansk drive-through-restaurang.  Genom arbete med temaområdet ges eleverna möjligheten att utveckla sitt ordförråd och sin förmåga att uttrycka sig i muntliga framställningar samt i samspel med andra.

Kunskapskrav

Förstå innehållet och uppfatta detaljer i talad engelska i måttligt tempo.Välja och använda sig av strategier för lyssnande.Formulera sig i muntliga framställningar i olika genrer.Uttrycka sig i muntlig interaktion i olika sammanhang med anpassning till syfte, mottagare och situation

September–oktober, vecka 37–40

Game On (ca 8 lektioner) Att spela tv-spel är en populär sysselsättning bland barn, ungdomar och vuxna. Tanken är att problematisera detta och bygga upp elevernas ordförråd samt kommunikationsförmåga  genom en diskussion kring tv-spel, våld och missbruk

Kunskapskrav

Välja texter från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.Formulera sig i muntliga framställningar i olika genrer.Välja och använda sig av strategier som förbättrar den muntliga interaktionen.Diskutera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Oktober–november, vecka 41–45

From Rags to Riches (ca 8 lektioner) Här används Indiens kastsystem för att uttrycka vårt förhållande till egendom och ekonomisk status. I arbetsområdet ingår olika kvantitativa hjälpord samt användningen av genitivformen i engelska.

Kunskapskrav

Förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.Välja texter från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.Formulera sig i skriftliga framställningar i olika genrer.Uttrycka sig i muntlig interaktion i olika sammanhang med anpassning till syfte, mottagare och situation.Diskutera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

November–december, vecka 46–50

Once Upon a Time (ca 8 lektioner) Eleverna får kunskap om engelskspråkiga folksagor och tempus. Användandet av digitala ordböcker samt våra läsguider ger eleverna goda förutsättningar att använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation.

Kunskapskrav

Diskutera och kommentera innehåll och detaljer i talad engelska samt agera utifrån budskap och instruktion i innehållet.Välja texter från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.Formulera sig i skriftliga framställningar i olika genrer.Bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar

December, vecka 51

Höstterminen avslutas med eget arbete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Creative writing

  • WOW CHARACTER GUIDE

  • GAME ON!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: