Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny11 Vatten åk 2, ht 19

Skapad 2019-08-19 15:23 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad är vatten? Var finns det vatten? Hur kan vatten se ut? Vad är ett kretslopp?

Innehåll

Utgångspunkt

Vatten är grunden till allt liv och det är viktigt att vi tar tillvara på vårt vatten.

 

Konkretisering av målen

Du ska kunna redogöra för vattnets olika former fast, flytande och gas samt ge exempel på dessa runt omkring oss.

Du ska med hjälp av bilder kunna redogöra för vattnets kretslopp.

Du kan sortera olika föremål beroende på om de flyter eller sjunker.

Du deltar i samtal om vattnets olika former och vattnets kretslopp.

 

 

Genomförande

Du ska med hjälp av bilder få visa vattnets kretslopp.

Du ska få veta hur en vattenmolekyl ser ut. 

Du kommer att få läsa, skriva text och se film om vattnets kretslopp.

Du kommer att få pröva att vara en vattenmolekyl och genomgå de tre olika formerna, fast, flytande och gas.

Du kommer få se och prova olika experiment med vatten.

 

Viktiga begrepp vi kommer använda oss av:  flyta, sjunka, fast-, flytande-, gasform, avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

 

Dokumentation och bedömning

Vi dokumenterar elevernas kunskaper och undersökningar genom olika former av arbetsblad och uppgifter.

Vi bedömer elevernas kunskaper genom en utvärdering av målen, både skriftligt och muntligt,  tillsammans med eleverna efter arbetets slut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: