Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2A- kapitel 3

Skapad 2019-08-19 15:33 i Skulltorps skola Partille
Grundskola 2 Matematik
Addition och subtraktion med uppställning.

Innehåll

Vad vi ska lära oss- de konkretiserade målen.

-Addition och subtraktion med uppställning inom talområdet 0-100.

-Använda minnessiffra vid addition.

-Växla vid subtraktion.

-Huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll.

Hur skall vi göra?

-Skriva ut talsorterna under varandra, ental och tiotal.

-Räkna med uppställning vid addition utan minnessiffra.

-Räkna med uppställning vid addition med minnessifra.

-Räkna med uppställning vid subtraktion utan växling.

-Räkna med uppställning vid subtraktion med växling.

-Skriva ett matematiskt uttryck till en räknehändelse.

-Addition och subtraktion med hjälp av spel.

-Delta i samtal och diskussioner utifrån en samtalsbild.

-Träna på muntliga huvudräkningsuppgifter som är aktuella till lektionens innehåll.

När ?

 

Bedömning.

De konkretiserade målen komer att bedömas genom;

-Samtal och diskussioner.

-Eleverna gör en egen självskattning.

-En diagnos

-Ett summativt prov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: