Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 6 "Uppfinningar"

Skapad 2019-08-19 15:43 i Skogskällan Huddinge
Grundskola 6 Teknik
Nu startar vi ett arbetsområde i teknik (uppfinningar). Målet är att eleverna själva ska uppfinna saker som underlättar vardagen.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

Efter detta arbetsområde ska du: 


* beskriva din uppfinning från idé till färdig produkt.
* kunna förklara ord och begrepp t.ex. skiss, ritning, skala, drivkraft, uppfinning, design, material, kvalitet, prototyp, logotyp.

* skriva en text om en känd uppfinnare, skriv om vad har hon/han uppfunnit, när levde hon/han..

 

 

Undervisningen

Exempel
Film
Skissa - göra ritningar
Konstruera prototyp
Redovisa muntligt

Läsa om några kända uppfinnare. 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån ditt lektionsarbete i diskussioner samt praktiska och teoretiska övningar.
Se matris.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Tk åk 6 "Uppfinningar"

Tekniska lösningar

E
C
A
Beskriva, identifiera och analysera tekniska lösningar samt använda teknikområdets begrepp.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara** enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan **förklara** enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion **och visar då på andra liknande lösningar**.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

E
C
A
Utarbeta förslag till lösningar eller konstruktioner.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **pröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **systematiskt pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som **bidrar** till att processen leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som **med någon bearbetning** leder processen framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som **leder** processen framåt.
Dokumentation, skisser och modeller
Eleven gör **enkla** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till **viss del** är synliggjord.
Eleven gör **utvecklade** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är **relativt väl** synliggjord.
Eleven gör **välutvecklade** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är **väl** synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: