Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige år 4 ht 2021

Skapad 2019-08-19 15:44 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 4 Religionskunskap Geografi
Vilken är Sveriges största sjö? Högsta berg? Största stad? Varför bor man där man bor? Vad finns det för olika kartor? Detta är några av frågorna vi får svar på under detta tema.

Innehåll

Vi kommer att läsa, diskutera, skriva om olika delar av Sverige, träna på karta, titta på filmer mm. 

 

Bedömning sker genom olika slags tester på  bl a kartkunskap både muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Re Ge
Geografi Sverige ht 2019

Geografi Sverige

Du ska visa att du kan:
GRUND
UTMANING 1
UTMANING 2
KARTKUNSKAP:
Kunna läsa av kartor i kartboken. väderstreck, skala, gradnät olika slags kartor och hur de används
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan *väderstreck * hur en kartbok fungerar * ge ett ex på någon slags karta och hur den används
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt. Kan * väderstreck * hur en kartbok fungerar * kan något karttecken och färg *ge några ex på olika slags kartor och hur de används
Känna till några viktiga fakta om Sverige.
Kunna beskriva lägen och storleksordna olika geografiska objekt.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Kunna skriva/berätta: * Fem största städerna * Största sjön * Högsta berget * Största ön * Längsta älven.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Kunna skriva/berätta: * Fem största städerna * Två största sjöarna * Högsta berget * Två största öarna * Längsta älven.
NAMNGEOGRAFI:
Du ska kunna känna till namn och läge på några viktiga platser i Sverige och kunna placera ut dem på kartan, t ex öar, vatten, berg och orter.
Kunna sätta ut följande (som du valt ut själv) på en karta: * Fem landskap * Fem städer * Ett berg * Ett hav * En sjö
Kunna sätta ut följande (som du valt ut själv) på en karta: * Fem landskap * Tio städer * Ett berg * Ett hav * En sjö * En ö
Kunna sätta ut följande(som du valt ut själv) på en karta: * Tio landskap * Tio städer * Ett berg * Ett hav * En å/älv * En bergskedja * En ö * En sjö
Resonemang kring befolkningsfördelning
Förklara HUR människor arbetar och lever i de olika delarna i Sverige. Förklara VARFÖR människor arbetar och lever på dessa olika sätt i de olika delarna av Sverige.
* Få och korta förklaringar till varför det ser ut som det gör i olika delar av Sverige, och till befolkningsfördelningen i landet.
* Fler och långa förklaringar till varför det ser ut som det gör i olika delar av Sverige, och till befolkningsfördelningen i landet.
* Många och längre förklaringar till varför det ser ut som det gör i olika delar av Sverige, och till befolkningsfördelningen i landet.
RELIGION
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i samisk religion.

Re Ge
Geografi Sverige år 4 ht 21

Geografi Sverige

Du ska visa att du kan:
GRUND
UTMANING 1
UTMANING 2
KARTKUNSKAP:
Kunna läsa av kartor i kartboken.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Känna till några viktiga fakta om Sverige.
Kunna beskriva lägen och storleksordna olika geografiska objekt.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Kunna: * Tre största städerna * Två största sjöarna * Två största öarna * Högsta berget * Ett landskap
Eleven har goda kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Kunna: * Fem största städerna * Två största sjöarna * Två största öarna * Högsta berget * Två hav * Ett landskap
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Kunna placera ut: * Fem största städerna * Två största sjöarna * Två största öarna * Högsta berget * Två hav * Ett landskap på en karta över Sverige.
Resonemang
Eleven kan föra enkla resonemang kring hur befolkningen är fördelad i Sverige och jämföra klimatet i olika delar av Sverige.
Eleven kan föra utvecklade resonemang kring hur befolkningen är fördelad i Sverige och jämföra klimatet i olika delar av Sverige.
Natur- och kulturlandskap
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: