Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikhistoria år 5

Skapad 2019-08-19 15:55 i Bergaskolan Uppsala
Ett arbete i teknikhistoria där eleven ska redovisa en teknisk uppfinnings utveckling.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Genom tiderna har människan hittat på en massa saker för att underlätta för sig själv. Istället för att bära vatten i händerna gjorde man påsar av en urinblåsa, istället för att laga mat över öppen eld gjorde man lerugnar. Det finns ingen hejd på människans uppfinningsrikedom. - Nu ska du få chansen att fördjupa dig i en av dessa uppfinningar!

Innehåll

Centralt innehåll

 

Detta ska du göra:

Du ska göra ett bildspel eller en affisch om en teknisk uppfinning. I bildspelet/affischen ska det finnas en startbild där det tydligt visar vad bildspelet handlar om. Sedan ska det komma minst 4 bilder som visar utvecklingen. Kom ihåg att visa och skriva om vad som användes eller hur man gjorde innan din uppfinning dök upp. Till varje bild ska det finnas en kortare text som berättar vad som har förändrats från förra bilden, t.ex. form och funktion. Sedan ska du ha en bild som visar en eventuell framtida form av uppfinningen. Sist ska det vara en slutbild där det står vem som gjort bildspelet och referenser. Innan du börjar ska du berätta för din lärare vilken uppfinning du har valt. Redovisning sker i mindre grupper där ni berättar och visar ert arbete för varandra.

Dessa tekniska uppfinningar får du välja mellan:

 • cykel
 • bil
 • spis
 • telefon
 • kylskåp
 • båt
 • tv
 • lampa
 • toalett
 • klocka
 • eget förslag

Omdöme:

 

Det är i dina texter som du visar dina kvaliteter. Tycker du att det blir ont om plats på den sidan där du lagt in bilden kan du göra en textsida som kommer direkt efter bilden. Du måste dock ha minst 4 bilder. Dessutom ska du redovisa muntligt för en mindre grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknikhistoria

Beskrivning
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: