👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hkk åk 7

Skapad 2011-09-22 10:49 i Norgården Papperskorgen
Inom arbetsområde metoder och matlagning kommer du få möjlighet att träna på att kunna följa recept, välja metoder och rätt redskap under det praktiska arbetet i köket. Du ska även få möjlighet att träna på att planera och organisera tillagning av måltider enskilt och tillsammans med andra. Dessutom kommer du att kunna utveckla din kreativitet i köket.
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Under åk 7 kommer vi att arbeta med grundläggande matlagningsmetoder, både praktiskt och teoretiskt. Vi kommer att utgå från våra tre stora övergripande mål: hälsa, ekonomi och miljö.

Innehåll

Inledning

Inom arbetsområde metoder och matlagning kommer du få möjlighet att träna på att kunna följa recept, välja metoder och rätt redskap under det praktiska arbetet i köket. Du ska även få möjlighet att träna på att planera och organisera tillagning av måltider enskilt och tillsammans med andra. Dessutom kommer du att kunna utveckla din kreativitet i köket.

Övergripande mål ur kapitel 1 och 2

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet. LGR 11

Centralt innehåll

Här kopplar du vad ur det centrala innehållet som ligger till grund för området.

Konkretisering av centrala innehållet

Du ska träna på att:

- läsa och förstå recept.

- använda olika matlagningsmetoder t ex koka, steka och baka.

- kunna använda rätt redskap vid rätt tillfälle.

- planera och organisera din matlagning utifrån tid t ex vara färdig på utsatt tid.

- planera och organisera din matlagning utifrån miljöhänsyn t ex val av livsmedel, inte slösa på råvaror, inte laga mer mat än man äter upp, källsorterar m m.

- planera och organisera din matlagning utifrån hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel t ex diska på ett ändamålsenligt sätt, hålla ordning i köket under tiden du lagar mat, lämna rätt sak på rätt plats, lämna köket rent och snyggt m m.

- planera och organisera din matlagning utifrån olika ekonomiska aspekter t ex val av råvaror, välja mat efter årstid, hålla sig till de överenskomna mängderna i receptet m m.

- planera och organisera din matlagning utifrån hälsa t ex utgå från tallriksmodeller och matcirkeln m m.

- arbeta enskilt och samarbeta i grupp.

- lösa problem under arbetets gång och värdera olika lösningar.

- ta egna initiativ och visa skicklighet vid arbete i köket.

- skapa en god måltidsmiljö.

Undervisning/arbetssätt

I undervisningen kommer vi att: - ha lektioner där vi har grundliga genomgångar. - ha lektioner som genomförs utifrån egen planering. - ha oförberedda praktiska bedömningsmoment. - ha gruppdiskussioner.

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Hkk åk 7

Praktisk matlagning

E
C
A
Planera måltider.
Eleven kan med viss anpassning till aktivitetens krav planera måltider.
Eleven kan med relativt god anpassning till aktivitetens krav planera måltider.
Eleven kan med god anpassning till aktivitetens krav planera måltider.
Tillaga måltider
Eleven kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Hälsoaspekt
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val utifrån hälsa.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val utifrån hälsa.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val utifrån hälsa.
Ekonomisk aspekt
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val utifrån ekonomi.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val utifrån ekonomi.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val utifrån ekonomi.
Miljöaspekt
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val utifrån miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val utifrån miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val utifrån miljö.
Arbetsprocess och resultat
Eleven ger enkla omdömen om arbetsprocess och resultat.
Eleven ger utvecklade omdömen om arbetsprocess och resultat.
Eleven ger välutvecklade omdömen om arbetsprocess och resultat.