Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik X 1-2

Skapad 2019-08-19 16:15 i Söndrumsskolan Halmstad
En pedagogisk planering som utgår från X-bokens kap 1 och 2.
Grundskola 7 Matematik
I bokens första två kapitel arbetar vi med tal i olika form och tränar på de 4 räknesätten.

Innehåll

X Kap 1 och 2

Syftet med området är att du ska lära sig att:

 • Uttrycka och lösa problem och värdera valet av metoder.
 • Använda och analysera matematiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra.
 • Välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • Förklara hur du tänker och förstå hur andra tänkt
 • Använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsatser.


Följande delar ur det centrala innehållet behandlas:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning ,huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationeroch
 • inom andra ämnesområden.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av
 • valda strategier och metoder
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer


Det här ska du lära dig (mer konkret beskrivning)

Kap 1
• vara trygga i beräkningar med de fyra räknesätten
• beräkna och kunna göra ordentliga redovisningar av lösningar
• känna till hur talsystemet är uppbyggt
• kunna uttrycka tal i olika former (naturliga, negativa bråk- och decimaltal) och omvandla mellan dessa
• kunna addition och subtraktion av bråk
• kunna avrundningsregler och överslagsräkning
• kunna använda olika metoder vid problemlösning

Kap 2
• känna till metoder för att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
• kunna använda olika modeller vid multiplikation
• kunna multiplicera och dividera med stora och små tal
• känna till enheter för vikt och volym och göra enhetsomvandlingar
• kunna använda olika metoder vid problemlösning


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: