Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 7, section 1 - Music

Skapad 2019-08-19 16:15 i Gränbyskolan Uppsala
Wings 8
Grundskola 7 Engelska
In this section we will read and talk about Music. We are going to practice phrases that you use when you are discussing music. We will also learn words for instruments and things connected to music. To prepare for your test you will do exercises in workbook and get to practice during lessons. It is important that you look at wordlists when you read texts in textbook. We will also study grammar.

Innehåll

Tid

Vecka 34-38 (cirka 4 veckor).

Material

Wings 7 Textbook, Wings 7 Workbook, kopierat material och anteckningar i skrivboken.

Mål

Målet med arbetsområdet "Music" är att du ska:

 • utöka ditt ordförråd för att kunna prata om musik (instrument, genrér mm)
 • förbättra din förmåga läsa och förstå olika typer av texter inom ämnet
 • förbättra din förmåga att samtala om och beskriva låtar du gillar, olika musikstilar, olika instrument.
 • förstå grammatiken du har studerat och kunna använda den i tal och skrift: presens av verben be, have samt andra verb.

Arbetets innehåll

 • Du får arbeta med att utöka ditt ordförråd inom ämnet musik.
 • Du får läsa olika typer av texter.
 • Du får diskutera musik och hur människor förhåller sig till det.

Hur får du visa dina förmågor?

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna;
 • Genom skriftliga och muntliga uppgifter
 • Prov
 • Ta del av diskussioner i klassen

GRAMMATIK (starts on page 18)

 

Presens av Be. p23-24 exercise 1-5             

 

Presens av Have. p24-25 exercise 6-10

Verb I presens. P26-28 exercise 11-16

 

 

  WB

 

O Music – useful words                  p12-13                                  # 1a, 2a, 4, 6

 

O The story of U2                             p14-15                                 # 7, 18

 

O My music isn´t yours                   p16-17                                      # 5

 

O Dear idol, I love you                    p18                                           # 23

 

O The idol phenomenon                 p19-21                                      # 35

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9

Matriser

En
Kunskapskrav - Engelska 4-6

RECEPTION - förståelse

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Lyssna
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Agera utifrån budskap och instruktioner
Du visar din förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du visar din förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredsställande resultat.
Du visar din förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
Använda strategier för att föstå
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterana kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.

PRODUKTION - tala och skriva

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Tala
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

INTERAKTION - till exempel att samtala

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Interaktion
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte , mottagare och situation.
Använda strategier för att kommunicera
Du kan välja och använda dig av någon strategi som i löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: