Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Matematik Lille Skutt 19/20

Skapad 2019-08-19 16:20 i Stråtjära förskola Söderhamn
Förskola
Beskriv arbetsområdet. Vad är barnen intresserade av? Vad vet barnen? Vad vill de veta? Vilka behov har gruppen?

Innehåll

Nuläge

Vi har en väldigt vetgirig grupp som är intresserade av det mesta och lär sig fort. Vi arbetade under våren 19 med färger och former. Barnen är duktiga på framförallt formerna och letar även efter dem i bland annat utemiljöer. De har börjat få en viss förståelse för lägesord samt siffror. Vi har siffror bland annat siffror på stegen upp till skötbordet, tärningsbilder uppsatt på väggarna, sorterar mycket leksaker utefter former eller färger. Då vi redan implementerar mycket matematik i vår vardag på förskolan så har barnen en god grundförståelse.

 

Mål

Vi ska arbeta mot att barnen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning samt grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp och samband. 

- former

- mönster

- lägesord

- siffror

- sortering

 

Syfte

Vi vill att barnen ska få en ökad förståelse för matematiska begrepp för att kunna utveckla sin förmåga att se samband, utforska sin omvärld samt att det utvecklar språket och begreppsbildning. 

Genomförande

Vi vill väcka barnens intresse för matematik genom att bland annat spela spel, använda oss av programmering, i leken. Vi kommer även att använda oss av måttband, tärningar, former, färgsortering. Då många av barnen redan har arbetat mycket med former så kommer vi att fortsätta arbeta med just former till en början.

- arbeta i 3-veckorsprojekt med böckerna om Rutan och Randan. De böcker vi har valt att fokusera på är Mäta, Sortera, Läge, Mängd och Mönster. 

- arbeta med formerna mer, bland annat med flanosaga om former

- bygga mönster med former och färger

- använda bluebot

- använda oss av en stor tärning vid bland annat sångstund för att välja vilken sång

- använda oss av lägesord i vardagen med mer "betoning" på de orden

- använda oss av "korrekta" begrepp och inte förenkla

- gå till skogen och ha "skogsmatematik" på fredagar

Alla barnen på avdelning kommer att få möjligheten att utveckla sin matematiska förmåga utefter sitt intresse och kunskap. Detta är ett mål vi kommer att arbeta med under hela läsåret.

 

Dokumentation under lärprocessen

Allt dokumenteras löpande via unikum där vi skriver lärloggar samt reflektioner och analyser. Vi kommer även att ha dokumentation på väggarna i barnens nivå så även de kan vara med och se vad vi gjort. 

Ansvar

Alla i arbetslaget har ansvar för dokumentationen. 

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar löpande på måndagar. Vi har även en större reflektion måndagen den 16 december på vår utvärderingsdag.

 

Hur går vi vidare?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: