Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Språk Lille Skutt 19/20

Skapad 2019-08-19 16:20 i Stråtjära förskola Söderhamn
Förskola
Beskriv arbetsområdet. Vad är barnen intresserade av? Vad vet barnen? Vad vill de veta? Vilka behov har gruppen?

Innehåll

Nuläge

De flesta av barnen från förra året är kvar så vi vet att gruppen är mycket språkintresserade. Vi kommer att ha en barngrupp på 12 barn med barn födda mellan 2016-2018 

Vi har under dessa veckor uppmärksammat att gruppen är intresserade av djur samt djurens läten så vi har börjat introducerat djurens tecken för dem. 

Vi arbetar med Takk och barnen har börjat använda sig av tecken. Vi har sett ett stort djurintresse och kommer att arbeta med bondgårdsdjur som  ett bakomliggande tema. 

Just nu observerar vi läget för att se hur gruppen fungerar samt vilka behov barnen har genom att det blir en annan gruppdynamik.

Vi arbetar med läsning på olika sätt, både digitalt och fysiskt, vi ska börja arbeta mera med flanosagor och kommer att ha ett fåtal böcker i taget som vi arbetar med.

Vi kommer att fortsätta med Bornholm

Mål

- alla barn ska ha tagit del av lässtunder på olika sätt, ex. flano, kids read, digitala eller fysiska böcker

- arbeta med "aktuella böcker"

- barnen kommunicerar på olika sätt, Takk, tal, kroppsspråk

-implementera Bornholm 

- använda programmering i vardagen som ett del i lärandet

- att barnen ska kunna påverka sin vardag

- att arbeta med munmotorik

- ha sagodrama

 - sångsamlingar med tecken

Alla barnen innefattas av målen utefter deras förmåga.

Syfte

Syftet med att arbeta med Bornholm är att få bättre resultat i screeningen i förskoleklass.

Syftet med digitala verktyg är att förbereda barnen för det digitala samhället samt ge dem en inblick i källkritiskt tänkande.

Vi vill väcka en lust, nyfikenhet och glädje för att läsa böcker. Att läsa böcker ökar ordförrådet och stimulerar fantasin samt ökar empati för andra.

Syftet med att använda tecken är att ge dem ett alternativt sätt att kommunicera.

Syftet med munmotorik är viktigt för talet. Genom att gymnastisera sina talmuskler lär sig barnet att hitta rätt i munnen och förbättra samtidigt sitt uttal.

Syftet med sagodrama är för att öva barnen i återberättande och öka lusten för läsning.

Genomförande

Under arbetslagsplaneringen på måndagar kommer vi att bestämma vilka böcker samt vilka tecken vi ska arbeta med. Vi kommer även att planera för stunder då vi använder Bornholm. Vi kommer då även bestämma vilka digitala verktyg vi arbetar med under veckan.

- arbeta i mindre grupper vid samlingar samt vid aktiviteter

- ha "guldstunder" med barnen

- vara lyhörda för att upptäcka barnens intressen

- ta vara på de stunder barnen har möjlighet att göra egna val

- munmotoriska övningar med de små barnen

- lyssna på olika djurläten och härma

- fortsätta arbeta med Takk i vardagen, månadens tecken.

Alla barnen kommer att vara med. Tidsplanen är under läsåret.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar dagligen och alla har ansvar att göra detta. Vi använder unikum, för lärloggar, reflektion och analys samt

dokumentation på väggar.

Ansvar

Alla i arbetslaget.

Uppföljning

Vi följer upp utvärderar, reflektear varje måndag, och gör en analys 1 gång per månad

Vi har även en större utvärderingsdag den 16 december.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: