Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är religion? Introduktionskurs i religionskunskap 7A och 7C

Skapad 2019-08-19 16:30 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Under detta arbetsmoment ska vi diskutera vad tro och religion egentligen är. Varför finns religion? Finns Gud? Varför verkar tro och religion vara så viktigt för många människor? Hur kom det sig att människan började dyrka gudar? Den här kursen ska lägga grunden till att förstå tankar inom de stora världsreligionerna bättre.

Innehåll

INNEHÅLL

Vi arbetar bl a med olika begrepp som t ex Gud, själ, bön,dyrka, livet efter detta och en del grundläggande religionsvetenskapliga begrepp som t ex monoteism och polyteism.
Vi kommer främst att arbeta med olika diskussionsfrågor för att du själv ska kunna fundera på vad du anser, tänker och tror och öva på att argumentera för dina åsikter. Exempel på en sådan fråga kan vara: "Vad menade den kände historikern/filosofen/ekonomen Karl Marx när han skrev 'Religion är opium för folket'. Har han rätt? Eller fel?"
Vi kommer också att titta lite på tidiga religioner, som t ex

MÅL/TARGET

När vi är färdiga med denna kurs bör du kunna redogöra för vad vi mer exakt menar när vi talar om religion och kunna ge exempel på och berätta om olika slags uttryck för religiös tro. Du ska också kunna förklara hur du själv tänker när det gäller tro på övermänskliga makter.
Du ska i dessa resonemang kunna använda grundläggande religionsvetenskapliga begrepp

MATERIAL/RESOURCES

http://theconversation.com/caveman-instincts-may-explain-our-belief-in-gods-and-ghosts-26945

 

BEDÖMNING/ASSESSMENT

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och färdigheter genom att

 • du visar att du kan reflektera över och framför åsikter om ämnet i diskussioner både i smågrupp och i helklass
 • du visar att du kan föra ett resonemang i flera led både skriftligt och muntligt
 • du visar att du kan använda de ämnesspecifika ord och begrepp vi gått igenom i både tal och text
 • du också visar dina kunskaper på mindre skriftliga prov och läxförhör

Uppgifter

 • Religion - ett stöd i livet eller bedövningsmedel och orsak till konflikter??

 • De abrahamitiska religionerna, judendom, kristendom islam: Likheter och skillnader

 • LÄXA: Ord och begrepp 2

 • Religion - ett stöd eller orsak till konflikt?

 • PROV 27/9: Liten kunskapsutvärdering på det viktigaste

 • Inlämning av redovisningsfilm om antika Greklands gudar.

 • De abrahamitiska religionerna, judendom, kristendom islam: Likheter och skillnader

Matriser

Re
Att resonera om förhållanden mellan människa/samhälle och religion. Hur religion kan användas i politiska syften och hur religion kan påverka människor.

Behöver utvecklas/kompletteras
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att resonera ur fler synvinklar
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva samband med underbyggda resonemang.
Du har inte besvarat frågorna i uppgiften och alltså inte fört ett resonemang om hur religion både kan vara ett stöd och ett hinder för människor.
Du kan ge exempel på hur religion kan vara negativt för människor, men också på hur religion kan vara ett stöd och en hjälp för en enskild människa eller för ett samhälle
Du har gjort en analys av vad du tänker att Marx menade och för ett utvecklat resonemang (din text innehåller flera"...därför att..., "...på grund av...", eller liknande) om hur man kan hålla med och samtidigt inte hålla med vad Marx skrev.
Du har gjort en analys av vad du tänker att Marx menade och för ett väl utvecklat resonemang (din text innehåller flera"...därför att..., "...på grund av...", eller liknande samt gett relevanta exempel.) om hur man kan hålla med och samtidigt inte hålla med vad Marx skrev. Du har också tydligt skrivit vad som är dina åsikter och motiverat dessa med exempel.
Förmåga att förstå och använda ämnesspecifika ord och begrepp
Du har inte visat att du förstår och kan använda större delen av de ämnesspecifika ord och begrepp vi gått igenom under kursen.
Du visar att du förstår de viktigaste ämnesspecifika orden och begreppen.
Du visar att du förstår och kan använda de viktigaste ämnesspecifika orden och begreppen
Du visar att du väl förstår och i egenproducerad text kan använda de ämnesspecifika ord och begrepp som vi gått igenom under kursen
Förmåga att förbereda en uppgift genom att t ex göra anteckningar till skrivtillfället
Du hade inte förberett din text genom att göra och ta med dig stödanteckningar.
Du hade förberett din text genom att göra och ta med dig stödanteckningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: