Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svampar

Skapad 2019-08-19 16:41 i Apelskolan Falkenberg
I detta arbetsområde kommer du lära dig mer om vad svampar är och vilka möjligheter som finns i framtiden med mer kunskap, är det egentligen vår planet eller svamparnas planet?
Grundskola 8 Biologi
I detta arbetsområde kommer du lära dig mer om vad svampar är och vilka möjligheter som finns i framtiden med mer kunskap, är det egentligen vår planet eller svamparnas planet?

Innehåll

 Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I detta arbetsområdet kommer du lära dig mer om svampar och vilka möjligheter som finns i framtiden,  hållbar utveckling, mediciner mm.

Dessutom kommer du får lära dig hur organismer sorteras och samt göra enklare undersökningar och fältstudier.

1. Vad är svampar?

2. Varför är svampar viktiga för naturen?

3. Tycker du det är viktigt att forska om svampar? Varför eller varför inte? Motivera ditt ställningstagande.

Bedömning - vad och hur

 • Du kommer får besvara ovan frågor med en utvecklad text vid ett testtillfälle (en lektion). Innan detta tillfälle får du möjlighet att förbereda dig på lektionstid och hemma. 
 • Din förmåga att genomföra en undersökning/fältstudie. 

Undervisning och arbetsformer

En för alla - https://pedagog.malmo.se/2015/04/08/en-for-alla-kooperativt-larande/

EPA  -https://pedagog.malmo.se/2015/02/27/epa-klassiker-kooperativt-larande/

Formativ förhållningssätt - no hands up - glasspinnemetoden. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: