Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kompis

Skapad 2019-08-19 17:10 i Föräldrakooperativet Ankan Fristående förskolor
Förskola
Syfte för temat är att undersöka begreppet kompisar? Att barngruppen fungerar tillsammans och att barnen kan leka i olika lekkonstellationer, samarbeta och lösa konflikter.

Innehåll

Vi lyssnar på böckerna om Kanin och Igelkott och samtalar och reflekterar utifrån berättelsen. Vi genomför olika aktiviteter kopplade till de olika böckerna. Vi övar socialt samspel genom att leka med varandra i olika konstellationer och med olika lekpåsar.

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: