Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa

Skapad 2019-08-19 18:36 i Vollsjö skola Sjöbo
Arbete om kropp och hälsa
Grundskola 4 Biologi
Vi tar reda på vad kroppen behöver för att må bra och hur kan du påverka din hälsa och fysiska förmåga. Du kommer att få veta mer om hur din kropp är uppbyggd och hur den fungerar.

Innehåll

Målen med undervisningen

Du ska utveckla förståelse för hur kroppens alla funktioner hör ihop.
Efter detta arbetsområde ska du kunna besvara följande:

 

Du ska lära dig mer om:

 • Vad behöver du för att du ska må bra? (t.ex. sömn, kost, motion, hygien, sociala relationer)
 • Våra organ och hur de samverkar med olika organ (t.ex. matspjälkningen).
 • Vilka uppgifter har blodet?
 • Hur hänger muskler och skelettet ihop?
 • Hur fungerar ögat och örat?  

Undervisning

Vi kommer tillsammans titta på olika filmer om kroppen och olika faktorer som påverkar vår kropp (sömn, motion, stress, kost, hygien, sociala relationer). 

Vi läser texter, ritar, diskuterar och skriver om olika organ och dess funktioner. 

VI testar våra reflexer och muskler samt se hur mycket man orkar. 

Bedömning

Vad ska bedömas:

 • Din förmåga att samtala kring sömn, mat, motion, hygien, sociala relationer samt sömn och komma med bra förslag till att må bra.
 • Din förmåga att namnge kroppens organ och dess funktioner.
 • Din förmåga att diskutera och ställa relevanta frågor i mindre grupp.

Hur ska det bedömas:

 • Skriftligt prov om olika faktorer och idéer kring din hälsa, hur kan du göra för att du ska må väl.
 • Dina kunskaper kring kroppens organ.
 • Din delaktighet i gruppdiskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Kropp och hälsa

Biologiska sammanhang

Grundläggande
Utvecklad
Välutvecklad
Beskriva, ge exempel och förklara
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att beskriva och ge exempel på hur olika val i vardagen påverkar hälsan.
Du har utvecklade kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att på ett enkelt sätt förklara hur olika val i vardagen påverkar hälsan.
Du har välutvecklade kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att på ett utvecklat sätt förklara hur olika val i vardagen påverkar hälsan.
Använda biologiska begrepp
T.ex. näringsämnen, protein, kretslopp, syre m.m.
Du använder några av biologins begrepp och gör det på ett ganska bra sätt.
Du använder flera av biologins begrepp och gör det på ett bra sätt.
Du använder flera av biologins begrepp och gör det på ett mycket bra sätt.

Samband i människokroppen

Grundläggande
Utvecklad
Välutvecklad
Kost och hälsa
Du kan på ett enkelt sätt resonera om vilka samband det finns mellan kost och hälsa genom att ge exempel på hur kost och hälsa hänger ihop.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera om vilka samband det finns mellan kost och hälsa genom att ge exempel och förklara hur kost och hälsa hänger ihop.
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera om vilka samband det finns mellan kost och hälsa genom att ge exempel och förklara på ett utvecklat sätt hur kost och hälsa hänger ihop.
Motion och hälsa
Du kan på ett enkelt sätt resonera om vilka samband det finns mellan motion och hälsa genom att ge exempel på hur motion och hälsa hänger ihop.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera om vilka samband det finns mellan motion och hälsa genom att ge exempel och förklara hur motion och hälsa hänger ihop.
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera om vilka samband det finns mellan motion och hälsa genom att ge exempel och förklara på ett utvecklat sätt hur motion och hälsa hänger ihop.
Sömn och hälsa
Du kan på ett enkelt sätt resonera om vilka samband det finns mellan sömn och hälsa genom att ge exempel på hur sömn och hälsa hänger ihop.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera om vilka samband det finns mellan sömn och hälsa genom att ge exempel och förklara hur sömn och hälsa hänger ihop.
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera om vilka samband det finns mellan sömn och hälsa genom att ge exempel och förklara på ett utvecklat sätt hur sömn och hälsa hänger ihop.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: