Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt Ht-2019

Skapad 2019-08-19 18:56 i Vallonskolan Östhammar
Varför har vi lagar och regler i vårt samhälle? Vad händer om man bryter mot dessa?
Grundskola 4 SO (år 1-3) Samhällskunskap
Varför har vi regler? Vilka lagar finns det? Vem bestämmer? Skrivna- och oskrivna regler? Vad skulle hända om vi tog bort alla lagar och regler?

Innehåll

Syftesmål:

Så här står det skrivet i Lgr 11:

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Undervisningens innehåll

Du ska:

 • Ha kunskap om Sveriges grundlagar

 • Ha kunskap om vissa brott som är vanliga t ex stöld och häleri

 • Känna till några olika straff/påföljder

 • Känna till lite om kriminalitet och dess konsekvenser

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att arbeta med:

 • Skriftliga arbetsuppgifter/ordkunskap

 • Dramaövningar med korta redovisningar

 • Gruppdiskussioner och värderingsövningar
 • Se filmer om olika lagar och brott

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

KOMMUNICERA: delta i samtal och diskussioner

kunna uttrycka och motivera egna åsikter om brott och straff utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

REFLEKTERA: kunna reflektera över samhällets behov av lagar,

kunna reflektera över kriminalitet och dess konsekvenser för individ , familj och samhälle

ANVÄNDA ORD OCH BEGREPP: förstå och använda centrala begrepp

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under arbetsområdets gång i form av ditt deltagande i diskussioner och arbetsuppgifter samt i små rollspel där du tillämpar/får med den genomgångna fakta. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Sh SO
Lag och rätt Lgr11 , bedömningsmatris

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
--------------->
--------------->
--------------->
KOMMUNICERA
Samtala, diskutera, argumentera och uttrycka en egen ståndpunkt eller åsikt
Deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på enkla konkreta frågor. Behöver stöd för att ställa frågor, framföra och bemöta (svara på) åsikter och argument.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor. Framför och bemöter åsikter och argument men saknar motvering eller förklaring.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt. Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger resonemanget med t.ex. relevant fakta/erfarenheter.
REFLEKTERA OCH VÄRDERA
Reflektera över och värdera resultat, egna och andras åsikter och lösningar
Reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom kända ämnesområden. Ger exempel på lösning. Resonemangen bygger på andras förklaringar och slutsatser.
Reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom kända ämnesområden. Redogör för för- och nackdelar med förslag på lösning. Resonemangen är till viss del underbyggda av relevant/lämplig fakta
Reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom ämnesområdet. Redogör för och beskriver för- och nackdelar med olika förslag på lösning. Resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggs med relevant fakta.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP, MODELLER OCH TEORIER
...kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med egna ord och/eller bilder. Använder väl kända ord och begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
Beskriver och förklarar med samhällsvetenskapligt språk blandat med egna ord. Använder ord och begrepp som hör till ämnet, men de används inte alltid helt korrekt och inte alltid i ett rätt sammanhang.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och med ett samhällsvetenskapligt språk, främst i kända ämnesområden och sammanhang. Använder ord och begrepp som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: