Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ TY 9 HT 2019 Ab ins Ausland

Skapad 2019-08-19 19:30 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Arbetsområde kopplat till det första kapitlet i Alles Deutsch 9.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Was ist typisch deutsch und was denken die Deutschen über Schweden und die Schweden? Wie ist deine Sommerferien gewesen? So ein schönes Wetter wir gehabt haben! Aber wie spricht man eigentlich über das Wetter?

Innehåll

I det här arbetsområdet får du bekanta dig med vad som är typiskt tyskt och typiskt svenskt. Du får träna på att berätta om olika tyska och svenska traditioner och på att beskriva vädret. Du repeterar verb i perfekt och får lära dig hur man böjer löst sammansatta verb.  

Vi arbetar kontinuerligt i text- och övningsbok samt med annat material vid sidan om. Glosor läggs på Quizlet och läxdag är fredag om inte annat anges. Har du glosor kopplat till en text i boken, ska du givetvis läsa texten också för att få orden i sitt sammanhang. 

Arbetsområdet kommer att avslutas med en diagnos som testar de olika förmågorna.

Men först ska vi repetera en del grammatik!

- presens

- ackusativobjekt

- prepositioner

 

 

Uppgifter

  • Projekt - Traditionen/Schweden vs Deutschland

  • Prov - kapitel 1

Matriser

M2
BÅ TY 9 Övergripande matris HT 2018

Lägre nivå
Högre nivå
Läsa
(att förstå innehåll och budskap i texter på tyska)
Förstår vissa delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Höra
(att förstå innehåll och budskap i talad tyska)
Förstår vissa delar och/eller tydliga detaljer.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Berätta muntligt
(att göra muntliga framställningar på tyska)
Formulerar sig enkelt, med viss tydlighet och till viss del sammanhängande. Brister i uttal/ordförråd vilket stör förståelsen.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Samtala
(att kommunicera muntligt på tyska)
Svarar med enstaka ord på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter på ett enkelt sätt.
Bidrar till att fördjupa samtalet genom att till exempel ställa följdfrågor.
Skriva
(att berätta och beskriva något på tyska)
Brister i ordförråd/grammatik stör förståelsen.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.

Lägre nivå
Högre nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: