Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2

Skapad 2019-08-19 19:55 i Diseröds skola Kungälv
Grundskola 1 – 2 Engelska
Vi lär oss bland annat färger, räkna till 10, enkla fraser och familjemedlemmar. Vi kommer också att sjunga enkla sånger på engelska.

Innehåll

Arbetsområde:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden....Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. (Lgr11)

För dig innebär det att du börjar bygga upp ditt ordförråd: du lär dig förstå och att uttala några ord. Du kommer också att få lära dig enkla fraser från vardagslivet och att sjunga enkla sånger. 

Fokus kommer att vara på att lära dig förstå och att uttala enkla ord och fraser på engelska. Du kommer också få prova på att läsa och se vad du förstår och du kommer att få prova skriva engelska ord (ljudenligt) utan att känna att du måste kunna stava orden rätt. 

Konkreta mål:

Du kommer att få öva på att lyssna på och säga ord och enkla fraser som är välkända för dig. Du kommer att få rita, färglägga och göra uppgifter både på iPad och i pappersform. Du kommer också få lära dig några barnramsor, enkla sånger och räkna till tio på engelska. Du kommer att få lära dig några färger, maträtter, frukter, klädesplagg och djur som är välbekanta för dig. Du kommer också få lära dig skriva enkla ord och fraser på engelska. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att på engelska:

 • kunna säga några enkla hälsnings- och vardagsfraser samt klassrumsfraser.
 • kunna räkna till tio.
 • kunna säga vilka som ingår i din familj.
 • kunna namnge några färger, maträtter, frukter, klädesplagg och djur som är välbekanta för dig.
 • kunna namnge flera av kroppens olika delar. 
 • kunna namnge några olika saker i klassrummet. 
 • kunna berätta något om sig själv. 
 • kunna några enkla barnramsor och enkla sånger.
 • prova skriva enkla meningar och enkla ord (korrekt stavning behövs inte). 

Undervisning:

 Du kommer att arbeta i ett skrivhäfte med olika övningar. Du kommer att få lyssna och se på korta filmer och sånger på engelska, bl.a från YouTube och URskola. Du kommer att få rita, färglägga, para ihop och göra annat skapade i syfte att lära dig ord och fraser på engelska. Du kommer även att få prova läsa och skriva på engelska. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska åk 2

Engelska år 2

Jag kan:
Jag behöver träna lite mer:
Räkna till 10
Jag kan räkna till 10 eller mer.
Jag behöver träna lite mer på siffrorna.
Vardags- och hälsningsfraser
Ex: Hello!, Goodbye! What´s your name? How old are you? I´m ...years old. Good morning! Good night!
Jag kan mer än 5 olika vardags och hälsningsfraser.
Jag behöver träna lite mer på vardags- och hälsningsfraser.
Klassrumsfraser
Ex: Stand up please! Put down your book! Sit down! Raise your hand! Quiet please! Take up your pencil and your book.
Jag kan mer än 5 olika klassrumsfraser.
Jag behöver träna lite mer på klassrumsfraserna för att förstå.
Namnge saker i klassrummet
Jag kan namnge mer än 5 saker i klassrummet.
Jag behöver träna mer på sakernas namn.
Familjemedlemmar
Mother, father, sister, brother, grandmother, family
Jag kan säga vilka som ingår i min familj.
Jag behöver träna mer på att säga vilka som ingår i min familj.
Kunna berätta om mig själv
Ex: My name is... I am 8 years old. I like horses. I don´t like rain.
Jag kan berätta några saker om mig själv.
Jag behöver träna mer på att berätta om mig själv.
Kroppens delar
Jag kan sjunga och berätta om kroppens delar.
Jag behöver träna mer på kroppens delar.
Färgerna
Jag kan färgerna.
Jag behöver träna mer på färgerna.
Maträtter och frukter
Jag kan flera maträtter och flera frukter.
Jag behöver träna lite mer på maträtter och frukter.
Klädesplagg
Jag kan fler än 5 olika klädesplagg.
Jag behöver träna mer på klädesplaggen.
Djur
Jag kan fler än 5 olika djur.
Jag behöver träna mer på olika djur.
Ramsor och sånger
Jag kan några ramsor och sånger.
Jag behöver träna mer på ramsor och sånger.
Prova skriva ord och meningar
Jag kan skriva ord och enkla meningar så att jag förstår. (korrekt stavning behövs inte)
Jag behöver träna mer på att skriva ord och enkla meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: