Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2019-08-19 20:36 i Ingaredsskolan Alingsås
Grundskola 5 Teknik Fysik
Arbetsområdet elektricitet och magnetism behandlar delar av det centrala innehåll som finns under rubriken

Innehåll

Arbetsområde:

Under ett par veckor i augusti och september kommer vi att arbeta med arbetsområdet elektricitet och magnetism Du kommer under dessa veckor få 

 

Konkreta mål:

Du ska  

 • kunna förklara vad som menas med en sluten krets och strömavbrott.
 • kunna koppla en enkel elektrisk krets.
 • veta att olika ämnen kan leda ström olika bra.
 • känna till grunden för hur en elektrisk apparat fungerar, t.ex. en ficklampa
 • kunna ge exempel på vad man kan använda magneter till.
 • veta att jorden är magnetisk med ett magnetfält.
 • känna till grunden för hur en elektromagnet fungerar.

Du ska använda fysikens och teknikens begrepp då du kommunicerar och experimenterar med elektricitet och magnetism.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • använda dig av fysikens och teknikens begrepp då du arbetar med elektricitet
 • använda dig av fysikens och teknikens begrepp då du arbetar med magnetism
 • koppla en sluten krets
 • undersöka hur olika ämnen som leder ström 
 • undersöka hur olika ämnen är magnetiska eller inte

Undervisning:

Vi kommer att titta på filmer, experimentera och använda oss utav läroboken Koll på NO, ha genomgångar där vi lyfter aktuella ord och begrepp. 

Begrepp:

batteri, elektricitet, elektrisk ledare, elstängsel, glas, gummi, isolator, järn, koppar, minuspol, plast, pluspol, silver, sluten krets, statisk elektricitet, ström, strömavbrott, strömkrets, strömkälla, vägguttag, elektromagnet, elmotor, generator, kompass magnet, magnetfält, magnetlås, magnetremsa, nordpol, sydpol, rörelseenergi, spole

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Fy Tk
Elektricitet och magnetism

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Begrepp elektricitet
Du kan använda dig av några begrepp (ämnesspecifika ord) då du experimenterar eller redogör för vad lärt dig inom elektricitet. (Se begreppslista i planeringen.)
Du kan använda dig av flera begrepp (ämnesspecifika ord) då du experimenterar eller redogör för vad lärt dig inom elektricitet. (Se begreppslista i planeringen.)
Begrepp magnetism
Du kan använda dig av några begrepp (ämnesspecifika ord) då du experimenterar eller redogör för vad lärt dig inom magnetism. (Se begreppslista i planeringen.)
Du kan använda dig av flera begrepp (ämnesspecifika ord) då du experimenterar eller redogör för vad lärt dig inom magnetism. (Se begreppslista i planeringen.)
Elektrisk krets
Du kan koppla en elektrisk krets ge en enkel förklaring till hur den fungerar.
Du kan koppla en elektrisk krets ge en tydlig förklaring till hur den fungerar.
Materials ledningsförmåga
Du känner till och kan ge exempel på några olika material ledningsförmåga.
Du känner till och kan ge exempel på flera olika material ledningsförmåga.
Magnetiska material
Du känner till och kan ge exempel på några olika material som är magnetiska.
Du känner till och kan ge exempel på flera olika material som är magnetiska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: