Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd, Klädsömnad åk 7

Skapad 2019-08-19 21:29 i Laröds skola Helsingborg
Utifrån Lgr 11 arbetar vi med hur man planerar och utformar ett plagg. Hur man använder olika redskap och dess funktioner. Hur design och trender påverkar oss.
Grundskola 7 Slöjd
Enkel Klädsömnad, ord och begrepp

Innehåll

Det här kommer du att arbeta med

Under terminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet "klädsömnad". Under detta projekt kommer du att utveckla kunskaper om design, mode, material, färg och form. Vi kommer b l a att prata om hur man tar mått och väljer sedan storlek på mönstret som man har valt. Vi går även igenom hur man lägger ut mönster på tyget på ett så ekonomiskt sätt som möjligt och där går igenom olika begrepp som används inom sömnad. Genom att sy ett klädesplagg får du lära dig mer om design och får på sätt en inblick i hur det går till väga då ett plagg framställs.

Följade moment kommer du att arbeta med:

 • Du ska välja ett klädesplagg att sy, från idé till slutprodukt
 • Du ska planera och genomföra din idé, reflektera över dina val i hela processen.
 • Du ska använda din kreativitet.
 • När du är klar med ditt plagg ska du utvärdera ditt resultat samt arbetsprocessen.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Undervisningens innehåll

Du kommer att lära dig hur man tar mått och hur det sedan läses av på mönstret så att det blir rätt storlek. Du kommer att lära dig mer om olika tyger och vad de kan användas till. Du kommer att göra en planering av ditt arbete samt bedöma ditt abete, både under tiden och efter avslutat arbete.

Under arbetets gång kommer du att få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 • din förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
 • din förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

Bedömning

Under arbetets gång ska du gå in och självskatta dig i matrisen. När arbetet har avslutats ska du göra en ny självskattning i matrisen samt skriva en utvärdering i kommentarrutan.

Detta kommer att bedömas under arbetsområdets gång:

 • du kan planera och presenterar dina idéer till slöjdarbetet
 • du kan formge och framställa ett slöjdmaterial utifrån instruktioner
 • du kan använda olika tekniker, redskap och maskiner när du framställer ditt slöjdarbete
 • du kan motivera dina val, varför du tycker att det blev bra eller vad du kunde gjort på annat sätt

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
SLÖJD kunskapskrav åk 7-9 Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
C
A
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjd¬arbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. .
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: